Wanneer krijg ik verlof bij overlijden?

Na het overlijden van een dierbare lijkt het alsof de wereld even stil komt te staan. Een paar dagen vrij krijgen van het werk om alles wat er gebeurt op een rijtje te zetten is dan geen overbodige luxe. Maar hoeveel verlof mag je officieel eigenlijk opnemen bij een overlijden? En krijg je alleen verlof bij het overlijden van je vader of moeder? Of geldt het verlof bij overlijden ook als er een oom, tante, neef, nicht of goede vriend overleden is?

Verlof bij overlijden

Verlof houdt in dat u voor een bepaald aantal dagen afwezig mag zijn, maar wel loon doorbetaald krijgt voor de dagen dat u niet werkzaam bent. In Nederland bestaan er diverse soorten verlofregelingen. Sommige daarvan zijn wettelijk bepaald en gelden voor iedereen. Andere zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden die u uitvoert. Deze soorten van verlof worden vastgelegd in de cao die betrekking heeft op uw branche. De vormen van verlof die voor iedereen gelden, zijn geregeld via de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De zaken die vastgelegd zijn in de cao verschillen per branche, dit wordt bijzonder verlof genoemd.

Calamiteiten verlof

Direct na een overlijden moet er veel geregeld worden. Op zo’n moment mag u dan ook gebruikmaken van het zogenoemde ‘calamiteiten- en ander kortverzuimverlof’. Hier kunt u een beroep op doen wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden of zoals ze in de wet genoemd worden: zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Onder deze zeer bijzondere omstandigheden wordt ook een overlijden gerekend.


Bekijk hier de checklist direct regelen na overlijden 

Hoe lang krijg ik verlof bij een overlijden?

De lengte van het verlof hangt af van de relatie die u tot de overledene heeft. In de meest gevallen staat in de cao dat u voor het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste graad vier dagen verlof krijgt (vanaf het moment van overlijden tot aan de uitvaart). De ‘eerste graad’ wil zeggen dat het om het overlijden van een vader, moeder of kind gaat. Ook broers, zussen, grootouders en kleinkinderen vallen hieronder. Onder een aanverwant wordt uw partner verstaan, maar wel alleen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.

Bloed- of aanverwant in de eerste graad zijn:

 • partner (indien getrouwd of er sprake is van geregistreerd partnerschap)
 • ouders
 • broers en zussen
 • kinderen
 • grootouders
 • kleinkinderen

Voor het overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad staat in de meeste cao’s twee dagen verlof. Het gaat daarbij om het overlijden van:

 • ouders en adoptieouders van de partner
 • kinderen en adoptiekinderen van de partner
 • partner van de kinderen
 • partner van de adoptiekinderen
 • grootouders van de partner
 • kleinkinderen van de partner
 • broers en zussen van de partner

Rol van de werkgever

Wat uw relatie tot de overledene ook is, meld een overlijden altijd zo snel mogelijk bij uw werkgever. Dien daarbij ook direct de verlofaanvraag in. Een werkgever hoeft een verlofaanvraag die niet in de wet, cao of bedrijfsregeling staat, niet te honoreren. Het getuigt echter wel van goed werkgeverschap als er rekening wordt gehouden met het welzijn van de werknemer. Probeer daarom altijd in gesprek te gaan met uw werkgever. Bespreek hoe het met u gaat en waar u in deze verdrietige tijd behoefte aan heeft. Een werkgever is bijvoorbeeld niet verplicht verlof te geven bij het overlijden van een goede vriend of vriendin. Maar in de praktijk komt het regelmatig voor dat een dergelijke verlofaanvraag gewoon gehonoreerd wordt.

 

Misstanden bij louche uitvaartbedrijven moeten hard aangepakt worden

Geschokt hebben wij kennisgenomen van de aflevering van ‘Undercover in Nederland’ afgelopen zondag (SBS6). In deze uitzending bezoekt presentator Alberto Stegeman een malafide uitvaartbedrijf met een verborgen camera. Daar stelt hij vast dat er ernstige misstanden plaatsvinden bij het bedrijf. De ondernemer in kwestie lapt geldende regels aan zijn laars en heeft een moreel kompas dat duidelijk defect is.

Geschokt

De uitzending over misstanden heeft veel losgemaakt in de uitvaartbranche, ook bij ons. Dergelijke excessen staan namelijk ver af van de dagelijkse praktijk die wij kennen. Wij kennen de uitvaartbranche als een branche waarin talloze medewerkers dagelijks met betrokkenheid en respect werken aan het verzorgen van een waardevol afscheid. Met hart en ziel en altijd volgens een duidelijke ethische code. De ‘rotte appel’ die te zien was bij SBS6 doet niet alleen de families waarmee hij in aanraking is gekomen veel verdriet, maar stelt de uitvaartbranche in zijn geheel in een kwaad daglicht.

Zorgtaak

Een kwalijke zaak. De tijd rond het overlijden van een dierbare is voor veel mensen emotioneel. In deze periode heeft iedere uitvaartondernemer een zorgtaak te vervullen. Mensen kunnen zich kwetsbaar voelen na het overlijden van een naaste, daar moet met de grootste zorg mee omgegaan worden. Daar trekken wij, en collega-uitvaartverzorgers, één lijn in. Van uw uitvaartondernemer mag u verwachten dat deze alle zorgen uit handen neemt en met aandacht, zorg en respect de uitvaart regelt.

Misstanden aanpakken

Uitvaartverzorger is momenteel geen beschermd beroep. Dat maakt ook dat er beperkte middelen zijn om malafide ondernemers te weren. Wij pleiten dan ook voor meer regulering in dit vakgebied. Dit zal ervoor zorgen dat dergelijke misstanden juridisch gezien adequater aangepakt kunnen worden. Daarnaast zou een verplichte opleiding met erkend vakdiploma een zekere kwaliteit kunnen borgen. Kwaliteit bereik je namelijk door goed opgeleid personeel, maar bijvoorbeeld ook door een keurmerk dat jaarlijks geïnspecteerd wordt en duidelijk vastgelegde protocollen die gelden voor iedereen. Zo wordt er een gezond werkklimaat gegarandeerd waarin er alleen plek is voor uitvaartmedewerkers met het hart op de juiste plaats. Die werken met integriteit en zich te allen tijde aan de regels houden.

Het belang van tijdige oriëntatie

Maakt u zich zorgen over uw eigen afscheid of dat van een naaste naar aanleiding van de uitzending? De belangrijkste tip die wij u mee kunnen geven is: oriënteer u tijdig en grondig op het laatste afscheid. Bij ons kunt u altijd vrijblijvend met een professional praten over de mogelijkheden. Onze adviseurs staan voor u klaar, ongeacht in welke levensfase u zich bevindt.

Hoe zit het met uw digitale erfenis?

Vrijwel iedereen heeft een mobiele telefoon, e-mailaccount en maakt gebruik van online muziek- en streamingsdiensten. Onze levens zijn in hoge mate gedigitaliseerd. Maar wat gebeurt er na overlijden met deze enorme hoeveelheid aan online ‘bezittingen’ die we tijdens ons leven opbouwen?

We creëren online – deels ongemerkt – een enorme database aan informatie over onszelf. Een vergaarbak gevuld met onze interesses, foto’s, aankopen, belangrijke gebeurtenissen en sociale contacten. Zonder inloggegevens kan het voor nabestaanden erg lastig zijn om toegang te krijgen tot deze profielen.

Wetgeving

Zeventig procent van de Nederlanders heeft hier niets voor geregeld, blijkt uit recent onderzoek. Het huidige erfrecht is nog niet aangepast op de moderne tijd. Fysieke bezittingen kunnen deel uitmaken van een erfenis, maar digitale accounts kunnen niet geërfd worden. Wanneer je een computer, laptop of telefoon erft, mag je hier, mits je het wachtwoord weet, dus gerust in kijken. Dat geldt niet voor digitale accounts. Deze zijn na overlijden niet overdraagbaar. Dat betekent ook dat je als nabestaande officieel niet in mag loggen op deze accounts.

Tip!
Gebruik voor uw social media en e-mailaccounts hetzelfde e-mailadres. Zo hoeven nabestaanden maar toegang te hebben tot één e-mailadres in plaats van meerdere. Dit maakt het makkelijker voor nabestaanden om na uw overlijden toegang te krijgen tot deze accounts.

Wensen vastleggen

Wanneer nabestaanden niet over de gegevens van uw accounts beschikken, blijven deze na uw dood gewoon voortbestaan. Voor nabestaanden kan het erg confronterend zijn om jaren later nog ‘spook-profielen’ van een dierbare tegen te komen. Het is daarom verstandig om op tijd na te denken over uw digitale erfenis. Zo kunt u bijvoorbeeld in uw testament laten opnemen, wie u na uw dood toegang wilt geven tot uw online accounts. Ook een wensenlijst kan uitkomst bieden. Denk zelf op tijd na over uw wensen leg deze vast.

Memoria is een platform on online te herinneren en te herdenken

Digitalisering en de uitvaart

Ook rond de uitvaart speelt techniek een steeds grotere rol. Gelukkig maar, zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er bijzondere muziek afgespeeld kan worden tijdens een uitvaart of persoonlijke videobeelden kunnen worden getoond. De voortschrijdende techniek zorgt er ook voor dat nabestaanden rond een uitvaart online steeds meer zelf kunnen regelen. Een goed voorbeeld hiervan is Memoria. Op www.memoria.nl kunnen familie, vrienden en kennissen online alle informatie over de uitvaart vinden. Doordat alle zaken eenvoudig op één plek kunnen worden geregeld, behoudt men altijd het overzicht. Dat biedt de nodige rust en houvast. De pagina’s zijn alleen te bezoeken door middel van een persoonlijke uitnodiging. Alle geplaatste herinneringen en condoleances blijven ook na de uitvaart toegankelijk. Zo wordt het, na de uitvaart, tevens een plek om te herinneren en te herdenken.

 

Digitaal nalatenschap checklist

Wat kan ik zelf doen?

 • Schrijf wachtwoorden op en bewaar ze op een veilige plek. Laat nabestaanden weten waar ze deze kunnen vinden. Bedenk wel dat dit ook risico’s met zich mee kan brengen. Laat accounts met toegang tot waardevolle gegevens (de inlogcodes van uw online bankomgeving bijvoorbeeld), dus buiten beschouwing.
 • Maak een document aan waarin te vinden is welke accounts u heeft. Benoem hierin bijvoorbeeld social media-profielen, e-mailaccounts en abonnementen.
 • Deelt u wachtwoorden van laptop en accounts liever niet bij leven? Bewaar de inloggegevens dan veilig in een digitale kluis of laat deze bijvoegen aan uw testament.
 • Indien u online valuta bezit zoals bitcoins, stel uw naasten hier dan van op de hoogte. Digitaal kapitaal maakt ook deel uit van uw vermogen en daarmee ook van uw nalatenschap.

Condoleance tekst: hoe wens ik iemand sterkte bij een overlijden?

Na het overlijden van iemand in uw omgeving is het gebruikelijk om de nabestaanden te condoleren met het verlies. Dit kan bijvoorbeeld door het schrijven van een condoleance kaart. Het is echter niet altijd makkelijk een tekst te verzinnen om iemand sterkte bij een overlijden te wensen. Welke condoleance tekst kan er op een rouwkaart gezet worden? Hieronder treft u aantal schrijftips en voorbeelden van condoleance teksten aan ter inspiratie.

Ook al is het lastig de juiste woorden te kiezen, laat in ieder geval altijd iets horen. De troost en steun die u hiermee biedt, zullen altijd worden gewaardeerd. Het feit dát u iets laat weten, staat voorop, in welke vorm dat gebeurt, komt op de tweede plek. Wanneer u niet de juiste woorden kunt vinden om medeleven te tonen, benoem dan letterlijk dat woorden tekortschieten of gebruik de voorbeeld condoleance teksten hieronder ter inspiratie.

Telefonisch condoleren

Veel mensen vragen zich af of het gepast is om na een overlijden de nabestaanden telefonisch te condoleren. Medeleven tonen wordt door de nabestaanden vrijwel altijd gewaardeerd. Het kan een grote steun zijn in een zware tijd. Houd er wel rekening mee dat de tijd rond een uitvaart voor nabestaanden vaak hectisch is. Voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt, moet er praktisch gezien veel worden geregeld. De nabestaanden willen in deze periode (meestal) in rust en kleine besloten kring afscheid kunnen nemen van de overledene. Een telefoontje komt dan niet altijd gelegen.

Condoleren via een rouwkaart

Het condoleren van de nabestaanden na een overlijden gebeurt in de meeste gevallen via een rouwkaart. Dit is een (deels) handgeschreven kaart waar een bemoedigende tekst op komt te staan om steun en medeleven te betuigen. Een rouwkaart wordt ook wel een condoleancekaart of overlijdenskaart genoemd. Kies een tekst die past bij de overledene en de soort relatie die u met de nabestaanden heeft. Deel op de rouwkaart bijvoorbeeld een bijzondere herinnering, mooie tekst of kort gedicht.


Voorbeeld condoleance teksten

Hoe wenst u iemand via een rouwkaart sterkte bij het overlijden van een vader, moeder, partner of kind? Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van condoleance teksten die op een rouwkaart kunnen worden gezet. Het zijn steunende woorden in moeilijke tijden om de familie sterkte te wensen bij het overlijden van een dierbare naaste.

Traditionele teksten

Voorbeelden van een aantal veelgebruikte korte condoleance teksten om sterkte te wensen bij een overlijden.- Met innige deelneming.
– Gecondoleerd met dit enorme verlies.
– Heel veel sterkte gewenst in deze moeilijke tijd.
– Ik wens je veel kracht bij het verwerken van dit verdriet.

 

Lieve en persoonlijke teksten

– Woorden schieten tekort om jullie te troosten in dit grote verlies. Wij wensen jullie heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd.
– In gedachten zijn we bij u/jullie.
– Een bijzonder mens heeft ons verlaten.
– Geschokt vernamen wij dat [vul naam in] is overleden. Wij wensen jou/u en de hele familie heel veel sterkte nu en in de toekomst. Het is een groot verlies.


Troostende woorden

– Elk afscheid is de geboorte van een herinnering.
– De hemel is een engel rijker, wij zijn er een kwijt.
– Hopelijk hebben jullie veel steun en troost aan de mooie herinneringen.
– Sterker dan het verlies is de herinnering die blijft.

Gedichten op de rouwkaart

– Samen is een groot gemis, als samen er niet meer is.
– Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid ben jij (door: Toon Hermans).
– Er is niets wat voorgoed verdwijnt, als men de herinnering bewaart.
– Een woord van troost, een warme groet wil ik jullie hierbij sturen, zodat je weet dat ik aan jullie denk in deze droeve uren. Ik wens jullie veel kracht en sterkte toe.


Condoleance tekst in het Engels

– Condolences with the loss of [vul naam in].
– Our sincere condolences for the passing of [vul naam in.]
– Those who love remain with us, for love itself lives on.
– If love could have saved you, you would have lived forever.

 

 

Hebt u zelf een mooie tekst, gedicht of bijzondere kaart die u graag wilt delen? Laat hieronder een bericht achter.

Kabinetscampagne stimuleert praten over de dood

Praten over de dood stellen we het liefst zo lang mogelijk uit. Een gesprek over het levenseinde beginnen veel mensen pas als er een directe aanleiding voor is: een ziekte of een overlijden in de nabije omgeving bijvoorbeeld. Helaas wachten veel mensen ook tot het te laat is. Jammer, want een goed gesprek over de dood nu, neemt bij nabestaanden veel zorgen weg als het straks zover is.

Kabinet wil praten over de dood stimuleren

Het kabinet vindt het hard nodig dat er meer over de dood gepraat wordt. Vorige maand werd door Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de aftrap gegeven voor een voorlichtingscampagne die mensen in de laatste levensfase en hun naasten moet helpen communiceren over de dood. Het motto van deze campagne is: ‘Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik.’ Met de website www.overpalliatievezorg.nl informeert de overheid omtrent zorg en ondersteuning in de laatste levensfase.

Niets geregeld voor uitvaart

Deze aandacht voor het praten over de dood is een goed initiatief vanuit het kabinet. In de praktijk zien we bij Van der Spek Uitvaart helaas regelmatig dat mensen niet of nauwelijks iets geregeld hebben voor hun eigen uitvaart. Dit levert veelal extra stress voor de nabestaanden op. Wanneer er niets vastgelegd is, komen belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden rondom de uitvaart namelijk terecht op de schouders van de nabestaanden. Die stellen zichzelf in zo’n situatie vaak de vraag: ‘Wat had de overledene zelf gewild?’. Familie en vrienden verschillen daar dikwijls van mening over. In de emotionele tijd rondom een uitvaart, waarin er toch al veel geregeld moet worden, levert dit vaak onnodig veel extra zorgen en twijfels op.

Samen praten over wensen en verlangens rond het levenseinde zorgt voor verbinding. Het brengt mensen dichter bij elkaar.

Waardevol

Maar hoe werkt dat eigenlijk, een gesprek over doodgaan beginnen? Niet alleen als de laatste levensfase is aangebroken, maar juist ook zonder directe aanleiding is praten over de dood waardevol. Het geeft rust en ruimte bij uzelf én bij uw nabestaanden. Die hoeven zich na uw overlijden immers niet af te vragen wat uw wensen zouden zijn geweest. Zo kunnen ze zich focussen op waar de uitvaart voor bedoeld is: afscheid nemen.

In gesprek over het levenseinde

Het lijkt op het eerste gezicht wellicht een zwaar en beladen onderwerp om over te beginnen, maar dit hoeft het niet te zijn. Wanneer er geen directe aanleiding voor is, heeft u de kans om het gesprek – zonder schuldgevoel – luchtig(er) te houden. Praten over uw eigen wensen maakt de kans bovendien groter dat deze later ook werkelijkheid worden. De belangrijkste tip: stel het gesprek vooral niet uit, want voordat u het weet is de mogelijkheid er niet meer. Het lijkt misschien eng, naar of zwaar om te doen, maar praten over deze thema’s versterkt juist de onderlinge band met familie en vrienden. Samen praten over wensen en verlangens rond het levenseinde zorgt voor verbinding. Het brengt mensen dichter bij elkaar.

Uitvaartwensen vastleggen

Het invullen van een wensenlijst kan tevens ondersteuning en houvast bieden bij het aangaan van een gesprek over de dood. Of het nu voor uzelf of voor een familielid is, het vastleggen van uw uitvaartwensen geeft rust en ruimte. Dit kunt u doen in een wilsverklaring. Zo neemt u straks, als het zover is, bij uw nabestaanden veel zorgen weg. Via www.mijnwensenleven.nl maakt u eenvoudig een eigen dossier aan. Een online verzamelplek die niet alleen een laatste wensenlijst is, maar ook een mooi naslagwerk voor als u er straks zelf niet meer bent. Verzamel bijzondere herinneringen in de vorm van foto’s, verhalen en albums in uw dossier. Want wat u nu deelt, is wat er later achterblijft.

Vrijblijvend met een professional praten over de mogelijkheden? Onze adviseurs staan voor u klaar, ongeacht in welke levensfase u zich bevindt.

Een overlijden in het buitenland: dit moet u weten

Als u op vakantie gaat met uw naasten bestaat de reis meestal vooral uit hoogtepunten. Maar als u onverwachts wordt geconfronteerd met een overlijden in het buitenland, verandert dit drastisch. Het ene moment maakt u samen herinneringen om nooit meer te vergeten, vervolgens moet u plotseling alleen verder. Het is belangrijk om enkele zaken zo snel mogelijk te regelen. Gebruik deze tips als leidraad.

Contact opnemen met de verzekering

“Wanneer iemand in het buitenland overlijdt, moet de dood eerst officieel worden vastgesteld door een arts ter plaatse. Bij een ongeluk of een misdrijf is het daarnaast belangrijk om de politie te waarschuwen”, vertelt Marcel van der Spek. “Als de overledene een reisverzekering heeft, kunt u deze daarna bellen. Zij controleren of repatriëring van uw dierbare wordt vergoed en leggen contact met een lokale uitvaartondernemer.” Reisde de overledene met een reisorganisatie? Soms vergoeden zij de overbrenging. Vergeet hen dan ook niet te bellen.

Wanneer de overledene niet verzekerd is

Mocht de overledene geen reisverzekering hebben, vraag dan aan de arts om u in contact te brengen met een lokale uitvaartondernemer. Houd er rekening mee dat de gemaakte kosten in dit geval bij u in rekening worden gebracht. U kunt ook terecht bij Nederlandse organisaties als Eurocross die de repatriëring voor u regelen. Zij regelen de papieren, vervoer en onderhouden nauw contact met u.

Verschillende eisen per land

Ook de lokale uitvaartondernemer kan alle papieren regelen om uw dierbare naar Nederland over te brengen. “Ieder land heeft zijn eigen regelgeving en wettelijke eisen over repatriëring. De uitvaartondernemer is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in zijn land en regelt dit zo snel mogelijk.” Zorg dat er een (kopie van het) paspoort met de overledene meereist. Neem sieraden en andere waardevolle zaken zelf mee.

Er zijn twee formaliteiten waar ieder land om vraagt. Zo heeft u altijd een akte van overlijden nodig en een laissez-passer, een vervoerbiljet. Een balsemingverklaring komt ook vaak voor.

Terugreis

Waar de een alvast terug reist om de uitvaart in eigen land te regelen, stapt de ander liever in het hetzelfde vliegtuig als zijn overleden dierbare. “Als de overledene per vliegtuig naar Nederland komt, ontvangen de nabestaanden de vluchtinformatie van ons, de verzekeraar of uitvaartondernemer uit het desbetreffende land . Zo kunnen ze plekken in dezelfde vlucht boeken.” Bij vervoer met een rouwauto bespreekt de verzekeraar, lokale uitvaartondernemer of Nederlandse organisatie voor repatriëring de wensen met u. Houd er rekening mee dat u hier niet kunt meerijden.

Reken op ons vanaf het moment van aankomst

De uitvaartondernemer vraagt u om een adres op te geven waar de overledene kan worden gebracht. Als u Van der Spek opgeeft, kunnen wij voor uw dierbare zorgen op het moment dat hij of zij in Nederland aankomt. “Afhankelijk van uw wensen staan wij of een derde partij bij het vliegveld staan klaar om voor de overledene te zorgen. Vervolgens wordt hij of zij naar het door u opgegeven adres gebracht.”

Plannen van de uitvaart

Factoren als onstuimig weer, een stakende vliegtuigmaatschappij of mankementen aan het vervoermiddel maken het lastig om van tevoren een datum voor de uitvaart vast te leggen. “Daarom doen we dit meestal wanneer de overledene in Nederland is. Natuurlijk mag u van tevoren wel al nadenken over uw wensen. In een persoonlijk gesprek bespreken we deze om het afscheid vervolgens in enkele dagen vorm te geven.”

Alternatieve bestemmingen voor de as

De as van uw dierbare kent zoveel meer bestemmingen dan enkel een urn. Creëer een tastbare herinnering. Vind de asbestemming die het beste bij u en uw dierbare past. 

Draag uw dierbare bij zich

Sieraden zijn een prachtige manier om uw dierbare dichtbij u te houden. Verwerk de as zichtbaar of juist verborgen in een ring, armband, ketting, dasspeld of in oorbellen. Draag het sieraad tijdens speciale gelegenheden, zoals de trouwerij van uw kinderen. Of doe de ketting iedere dag om, zodat u zelfs de kleinste momenten met uw dierbare deelt.

 

 “Het fijne aan een bescheiden sieraad is dat niemand door heeft dat u de as meedraagt. Zo krijgt u complimenten over uw ring of armband in plaats van vragen over het sieraad en de vervelende gebeurtenis die daarachter schuilt.” – Peter van der Meer, consulent bij Van der Spek

 

Tastbare herinnering

As is op talloze manieren in sieraden te verwerken. “Vul een diamant met de as of graveer de ring met de initialen van uw geliefde”, vertelt Peter van der Meer, consulent bij Van der Spek . “Of draag de as in een speciale hanger om uw nek. Het is zelfs mogelijk om de as van uw dierbare te verwerken tot een fonkelende diamant. Wij vormen uw wensen om tot een tastbare herinnering.”  

Ballon oplaten

Vrije geesten of reislustigen voelen zich niet aan één plek verbonden. Voor hen is een ballonverstrooiing een prachtig afscheid. Hierbij wordt een speciale heliumballon gevuld met de as. Samen met familie en vrienden laat u de ballon op boven de zee en stijgt uw dierbare een aantal kilometers de wijde wereld in. Uiteindelijk klapt de ballon uit elkaar en verspreidt de as zich langzaam naar beneden.

Boom planten

Met een herinneringsboom leeft uw dierbare voort. U plant de as van de overledene en laat dit uitgroeien tot een mooie boom. Plaats hem dichtbij in uw achtertuin of plant het in het bos waar u ieder weekend samen wandelde. Zo hebt u altijd een plek om te herdenken.

Ontdek de mogelijkheden van asbestemming

Waar de een de as van haar vader wil verwerken in een gouden assieraad, kiest de ander liever voor asuitstrooiing op het meer waar hij vaak zijn hengel uitwierp. “U hoeft zich niet vast te houden aan één manier. Verdeel de as zodat er meerdere bestemmingen mogelijk zijn. Alle wensen van de familie worden zo vervuld.”

 

Van der Spek Uitvaart ontdekt samen met u de mogelijkheden voor asbestemming. Geef uw wensen door en wij inspireren u met passende alternatieven.

 

 

Een uitvaartverzekering kiezen: hier moet u op letten

De zin en onzin van een uitvaartverzekering

U zadelt uw nabestaanden na uw overlijden het liefst niet op met kosten. Maar hoe bereidt u zich dan voor? En wat past bij u? Wij vertellen u precies waar u op moet letten als u een uitvaartverzekering gaat kiezen. En wanneer het verstandiger is om voor een alternatief te gaan.

Kapitaal-uitvaartverzekering

Bij een kapitaalverzekering ontvangen de nabestaanden van de verzekerde een vooraf bepaald geldbedrag uitgekeerd. Zij mogen zelf weten hoe en waar ze dat besteden. “U bent vaak voordeliger uit dan wanneer u zelf spaart”, vertelt verzekeringsadviseur John Claessens. “Zelfs als u op uw zestigste nog voor een uitvaartverzekering kiest en een hogere premie betaalt. U bent namelijk vanaf dag één verzekerd voor het gekozen kapitaal.”

 

Uitvaartverzekering met gezondheidsproblemen

De uitvaartverzekering is minder geschikt voor mensen met gezondheidsproblemen. “U kunt wellicht niet door de verzekeringsmaatschappij geaccepteerd worden. Dan is eventueel een verzekering mogelijk met 4 wachtjaren. U bent verzekerd nadat u vier jaar lang heeft betaald. Overlijdt u voor die tijd, dan ontvangen uw nabestaanden tachtig procent van het betaalde bedrag terug.”

Natura-uitvaartverzekering

Bij de natura-uitvaartverzekering ontvangen uw nabestaanden een dienstenpakket met vaak een extra bedrag. “Het grootste voordeel is dat u exact weet wat u vergoed krijgt. Tijdens de emotionele en hectische dagen rondom de uitvaart, hoeft u zich niet druk te maken om de kosten van de diensten. Wat er precies verzekerd is, verschilt per verzekeringsmaatschappij.”

Houd er rekening mee dat u bij een natura-uitvaartverzekering vaak te maken heeft met een boeteclausule als u kiest voor een andere uitvaartondernemer.

Claessens adviseert om de details van natura-uitvaartverzekering goed onder de loep te nemen. “Veel mensen weten niet wat er precies verzekerd is en wat de bijkomende kosten zijn. De ene verzekering vergoedt de crematie en de andere weer niet. Laat u dus goed adviseren en zorg dat u overzicht heeft van het totaalpakket.

Uitvaartdeposito

Maar wat als u helemaal geen verzekering wilt? “Er zijn dan twee opties. Kies een uitvaartdeposito als u het bedrag voor de uitvaart nu al kan missen. Open bijvoorbeeld een speciale uitvaartdeposito bij Van der Spek waar u eenmalig, of in gedeeltes, het geld op stort. Het voordeel is dat u een aantrekkelijke rente ontvangt.”

Ouderen in de verpleging moeten vaak een eigen bijdrage betalen. De hoogte wordt mede bepaald door hoeveel er op hun spaarrekening staat. Tip: Als u geld opzij legt in een uitvaartdeposito, stelt u het bedrag veilig en heeft u een lage bijdrage.

 

Zelf sparen

U kunt ook zelf sparen voor uw uitvaart, ook al kost dit altijd meer dan een uitvaartverzekering. “Ga ongeveer uit van een bedrag tussen de 8000 en 10.000 euro voor een standaard uitvaart met begrafenis of crematie, condoleance en rouwvervoer. Houd er rekening mee dat uitvaartkosten de komende jaren alleen maar stijgen en u ook dus meer opzij moet leggen.”

 

Van der Spek verzorgt uw uitvaart, ongeacht waar u verzekerd bent. Wij adviseren u graag betreft de hoogte van een uitvaartverzekering.

 

Voor meer informatie betreft uitvaartverzekeringen kunt u contact opnemen met John Claessens.

Claessens Verzekeringen
Ziekewei 18
3235 NZ Rockanje
Tel. 06-29 31 46 46
johnclaessens@gmail.com

 

Een mooie uitvaartspeech vertelt hoe iemand leefde

Een uitvaartspeech is tegenwoordig een vast onderdeel van een afscheid. Veel mensen vinden het moeilijk om in deze verdrietige tijd herinneringen in een toespraak te gieten, maar willen wel graag hun overleden dierbare deze laatste eer bewijzen. Uitvaartleider Hans Mast van Van der Spek Uitvaart geeft u tips over hoe u een goede uitvaartspeech schrijft en voordraagt, want niemand kan extra stress gebruiken tijdens deze verdrietige periode.  

 

Breng chronologisch het leven in kaart

“Een uitvaartspeech draait in bijna alle gevallen om de levensloop van een overledene, hoe kort of lang die ook was”, legt Hans uit. “Vaak vindt die in chronologische volgorde plaats.” Beantwoord daarom vragen: hoe was uw dierbare als kind of als tiener? Wat kwam er allemaal op zijn of haar pad tijdens het leven? Een mindmap helpt daarbij. Daarin ordent u gedachten en vat verschillende levensperiodes overzichtelijk samen met behulp van sleutelwoorden, tekeningen en verschillende kleuren.

 

Gedichten om te herdenken

Wanneer u het te moeilijk vindt om gevoelens op papier te zetten, bieden bestaande rouwgedichten vaak veel inspiratie. Er is altijd poëzie die past bij uw situatie. Er zijn verschillende websites waarop u die gedichten kunt vinden. Kijk bijvoorbeeld op rouwgedichten.nl.

 

Voorkom dubbelingen

Een afscheid bevat gemiddeld twee uitvaartspeeches, maar het kunnen er ook meer zijn. Vrienden, familie, kennissen en zelfs collega’s: er zijn vaak veel mensen die wat willen zeggen Het advies van Hans: “Stem met elkaar af welke onderwerpen aan bod komen in de speeches. Zo voorkom je dat een mooie anekdote door herhaling storend wordt.”  

 

Wees voorbereid op de uitvaartspeech

Veel nabestaanden vinden het moeilijk om een uitvaartspeech duidelijk te verwoorden. Tref daarom een aantal simpele voorbereidingen: “Neem een slokje water van tevoren, zorg dat u stevig staat en bouw telkens een rustpunt in na enkele zinnen. Kijk de mensen in de zaal niet recht aan, maar over de hoofden heen. Zo maakt u wel contact, maar wordt u minder geraakt door alle emoties. Die hebben vaak een domino-effect.”

 

Zorg voor back-up en een steuntje in de rug

“Wij als uitvaartleiders worden vaak gevraagd om de uitvaartspeech over te nemen wanneer de spreker het te kwaad krijgt. Dat doen we graag, maar is in 95 procent van de gevallen niet nodig. De gedachte dat wij een vangnet zijn, werkt al rustgevend”, vertelt Hans. “Ook een familielid dat met u mee naar voren loopt, heeft een kalmerend effect. Maak daar gebruik van.”

 

Vertel over uw dierbare

Bezoekers van de afscheidsdienst zijn in een uitvaartspeech vooral op zoek naar herkenning. Ze luisteren het liefst naar verhalen over iemands leven en karaktereigenschappen. Uw overleden dierbare had verschillende rollen: broer, zus, dochter, zoon, moeder, vader, opa, oma; noem het maar op. “Mensen luisteren graag naar die bijbehorende anekdotes. Veel meer dan naar bijvoorbeeld een verslag van iemands laatste vakantie. Ga dus vooral voor die herkenbaarheid”, tipt Hans ten slotte.  

 

Van der Spek denkt graag met u mee over uw uitvaartspeech. Wij werken met experts die u helpen bij het schrijven van een toespraak.

 

U kunt ons bellen of een bericht sturen via onze contactpagina:

010 – 447 99 00

Online een kaarsje branden voor een dierbare

Sinds jaar en dag worden er in kerken kaarsjes gebrand ter (na)gedachtenis aan geliefden, zo ook in de Laurenskerk. Naast het aansteken van een kaarsje in de Laurenskerk, kan dit nu ook online. Burgemeester Ahmed Aboutaleb was gister de eerste die de eeuwenoude traditie digitaal voortzette op www.CandleLikes.org. 

Goed doel
Met het digitale kaarsje helpt u mee de historische Laurenskerk als monument in stand te houden, ook kan ervoor worden gekozen een goed Rotterdams doel te steunen. De keuze bestaat uit buurtrestaurant Hotspot Hutspot, Stichting Big brothers, big sisters,  Dierenambulance Rotterdam en de stichting  Support Casper, die onderzoek naar de behandelmethodes van alvleesklierkanker financiert.

Samenwerking
Van der Spek uitvaart weet hoe belangrijk het is dierbaren te herdenken en is daarom de samenwerking met de Laurenskerk aangegaan om CandleLikes te realiseren.

Ook een kaarsje branden?

www.candlelikes.org