Nieuwe donorwet per 1 juli: wat houdt dit voor u en uw nabestaanden in?

Afgelopen jaren is er in de media veel aandacht geweest voor ons donorsysteem. Het is geen geheim dat er in Nederland een schreeuwend tekort was (en is) aan orgaandonoren. De wachtlijsten zijn enorm. In aanmerking komen voor een donororgaan lijkt voor veel mensen een gebed zonder einde.

Nieuwe donorwet

Van zo’n zeven miljoen Nederlanders was in het oude systeem niet bekend wat ze wilden. Daarmee gingen potentieel veel mogelijke donororganen verloren. Dat heeft het kabinet doen besluiten het systeem grondig te herzien. Na veel maatschappelijk debat is besloten dat per 1 juli 2020 de nieuwe donorwet ingaat. Bent u minimaal 18 en staat u ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, dan geldt deze wet ook voor u. In het nieuwe Donorregister is het sinds 1 juli mogelijk om aan te geven of u na uw overlijden wel of geen organen en weefsel wilt afstaan. Iedereen die niet actief een keuze registreert, geeft automatisch toestemming voor orgaandonatie.

Keuze vastleggen

Vanwege de coronacrisis krijgt iedereen ruim de tijd om een keuze vast te leggen. Heeft u in het verleden al (op papier of online) uw keuze vastgelegd in het register? Dan hoeft u niets te doen. Tussen 1 september 2020 en eind maart 2021 krijgt iedereen die zijn of haar keuze niet heeft ingevuld in het Donorregister twee brieven ter herinnering. Wanneer u na ontvangst van deze brieven geen actie onderneemt om uw wens kenbaar te maken, gaat de wet ervan uit dat u geen bezwaar tegen donatie hebt.

De vier keuzes in het register zijn:

 1.  Ja, ik wil donor worden.
  U wilt donor worden. U kunt invullen welke organen en weefsels u wilt doneren.
 2. Nee, ik wil geen donor worden.
  U wilt geen donor worden.
 3. Mijn partner of familie beslist na mijn overlijden.
  U wilt dat uw partner of familie voor u kiest na uw overlijden.
 4. Ik wijs één persoon aan die beslist na mijn overlijden.
  U wilt dat iemand anders voor u kiest na uw overlijden.

  Ga naar www.donorregister.nl om uw keuze vast te leggen.

Praat met familie en vrienden

U mag uw voorkeur in het donorregister bij leven altijd wijzigen. Mocht na een overlijden blijken dat de nabestaanden toch onderbouwde en ernstige bezwaren hebben, dan kan mogelijk nog van de donatieprocedure worden afgezien. Praat met uw familie en vrienden over uw gedachten omtrent orgaandonatie. Zo voorkomt u na overlijden twijfel.

Voor nabestaanden is de tijd rond een overlijden hectisch en emotioneel. Het kan zijn dat ze zich de vraag gaan stellen of u wel écht (en nog steeds) instemt met donatie. Om twijfel bij uw nabestaanden te voorkomen, is het dan ook sterk aan te raden om uw keuze bij leven actief aan te geven. Oók als u instemt met donatie. Zo voorkomt u onnodige twijfels en zorgen bij uw nabestaanden.

Orgaandonatie en de tijd rond de uitvaart

Na het overlijden is er altijd tijd om afscheid te nemen van de overledene, ook als hij of zij donor is. Wanneer iemand geregistreerd staat als geen bezwaar hebbende tegen donatie, zullen artsen na het overlijden zo snel mogelijk kijken of organen en/of weefsel gebruikt kunnen worden om het leven van iemand anders te redden. Indien de organen geschikt blijken voor transplantatie wordt de donorprocedure in gang gezet. Deze neemt meestal tussen de 10 en 24 uur in beslag.

Tijdens deze procedure is het niet mogelijk de overledene te bezoeken. Artsen zullen altijd met grote zorgvuldigheid en respect te werk gaan, hoe hoog de medische nood ook is. Er wordt geen weefsel weggenomen op plaatsen die zichtbaar zijn tijdens het opbaren. Na de procedure is (thuis) opbaren dan ook gewoon mogelijk, alleen als de huid gedoneerd wordt is rituele wassing geen optie meer. Voor de nabestaanden zijn er overigens geen extra kosten verbonden aan de donorprocedure.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan gerust contact op met een van onze uitvaartadviseurs via deze pagina.

Coronamaatregelen: geen handen schudden tijdens condoleance?

Veel mensen maken zich zorgen over de verspreiding van het Coronavirus. Ook wij krijgen diverse vragen van nabestaanden binnen omtrent de corona-voorschriften bij condoleances.

Let op! De informatie in deze blog is gedateerd. Kijk op Coranavirus en uitvaart voor meer informatie.

Het RIVM heeft een aantal maatregelen genomen om het virus in te dammen. Zo wordt geadviseerd regelmatig goed uw handen te wassen, te niezen in de binnenkant van uw elleboog, papieren zakdoekjes te gebruiken en geen handen te schudden.

Niet meer dan 100 personen

Op 12 maart 2020 heeft de overheid besloten dat er geen bijeenkomsten gehouden mogen worden waar meer dan 100 mensen zich in dezelfde ruimte begeven. Deze maatregel duurt vooralsnog tot en met 31 maart 2020. Een alternatief is om de condoleance in tijdblokken op te splitsen of in zijn geheel af te lassen.

Livestreaming

Het is daarnaast ook mogelijk om een bijeenkomst te livestreamen. Twee van onze panden zijn uitgerust met een livestream-installatie zodat de bijeenkomst via internet kan worden gevolgd. Het betreft de locaties:

 • Capelle aan den IJssel; Fascinatio Boulevard
 • Barendrecht; Scheldestraat

Geen handen schudden

In heel Nederland wordt het schudden van handen momenteel afgeraden. Maar tijdens een condoleance is dit juist een gebruikelijke manier om medeleven aan de nabestaanden te tonen. Dit advies heeft daarom direct tot gevolg dat het aan te raden is tijdelijk een andere manier van medeleven te tonen. We zien dat mensen als alternatief voor een handdruk, bijvoorbeeld een klopje op de schouder of de bovenarm geven. Hoewel dit laatste ook risico’s met zich meebrengt. Er wordt geadviseerd om afstand te houden. Ook een knik met het hoofd, de hand op het hart leggen of een uitgesproken condoleance in woord zijn natuurlijk mogelijk.

Wat kunt u als nabestaande doen?

Het overlijden van een dierbare is een heftige gebeurtenis. Door de emoties rond een uitvaart en het vaak zichtbare verdriet bij de nabestaanden, kan het zijn dat bezoekers zich toch verplicht voelen het advies van het RIVM te negeren. Wij adviseren daarom om vooraf te melden aan bezoekers dat zij zich niet bezwaard hoeven te voelen wanneer er geen handen worden gegeven. Dit kan door middel van een mededeling van de uitvaartleider op de bijeenkomst zelf of door een melding binnen ons platform Memoria. Dit is de site waar bezoekers vooraf meer informatie over de uitvaart kunnen verkrijgen.

Uiteraard zijn de nabestaanden uiteindelijk zelf leidend in hoe ze hiermee om willen gaan. In de praktijk zien we dat inmiddels iedereen er begrip voor heeft wanneer een handdruk achterwege wordt gelaten.

De geldende voorschriften en maatregelen kunnen per dag aangepast worden. Houdt u daarom ook zelf goed de adviezen van het RIVM in de gaten. Indien er striktere maatregelen bijkomen die van toepassing zijn op andere onderdelen van de uitvaart, zullen wij u uiteraard ook via deze weg informeren.

Dit is hoe de opbaring van een overledene in zijn werk gaat

Het afscheid nemen van een geliefde tijdens een opbaring is voor veel mensen een spannende aangelegenheid. Met name als u dit nog nooit eerder meegemaakt heeft. Opbaren is niet eng, maar in veel gevallen juist een liefdevolle gebeurtenis. Hier leest u uitgebreid hoe de opbaring van een overledene in zijn werk gaat.

Betekenis opbaren

De betekenis van opbaren is letterlijk het ‘op een baar leggen’ van een overledene. De opbaring is een belangrijk onderdeel van het afscheid nemen. Het zijn de laatste momenten die u nog met een overledene kunt doorbrengen. Het wordt door veel nabestaanden als zeer waardevol ervaren om de overledene nog (zo veel mogelijk) te kunnen zien voordat deze begraven of gecremeerd wordt.

Hoe werkt opbaren

Opbaren gebeurt meestal bij iemand thuis of in een familiekamer in het rouwcentrum. Het is ook mogelijk iemand op te baren op een andere locatie, bijvoorbeeld een kerk of verenigingsgebouw. De familiekamers in onze rouwcentra zijn 24 uur per dag te bezoeken. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het fysiek afscheid nemen van een overleden dierbare bij een opbaring, een positief effect kan hebben op het verloop van het verdere rouwproces. Wij vinden het daarom belangrijk dat de nabestaanden niet gebonden zijn aan vaste openingstijden, maar zelf kunnen bepalen wanneer ze een overleden dierbare nog willen bezoeken.

‘Wij vinden het belangrijk dat de nabestaanden zelf kunnen bepalen wanneer ze een overleden dierbare willen bezoeken’.

Hoeveel dagen opbaren

Hoeveel dagen we iemand opbaren, is afhankelijk van het moment waarop de persoon overleden is. Het is volgens de wet verplicht om ervoor te zorgen dat een overledene uiterlijk op de 6de werkdag na overlijden begraven of gecremeerd wordt. Dit is dus ook het maximale aantal dagen dat  iemand opgebaard kan worden.

Opbaren in een 24-uurs familiekamer

In onze uitvaartcentra kunt u gebruikmaken van comfortabele familiekamers. Dit zijn ruimtes die ingericht zijn in een huiselijke sfeer. De overledene kan hier in alle rust opgebaard worden en u kunt uw dierbare op ieder gewenst moment bezoeken. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week een bezoek brengen aan de familiekamer. U krijgt zelf een sleutel en kunt dus langskomen wanneer u dat wilt, zonder een afspraak te maken. Alle faciliteiten zijn aanwezig en u hoeft in tegenstelling tot bij een thuisopbaring geen rekening te houden met thuiscontroles van de koelinstallatie waar u voor thuis dient te blijven. Wanneer onderlinge verhoudingen in een familie gespannen zijn of er nauwelijks contact met enkele familieleden is, kan een thuisopbaring lastig zijn. Een familiekamer kan dan uitkomst bieden. Zo kan iedereen op een eigen tijdstip de overledene bezoeken, zonder bij elkaar thuis over de vloer te hoeven komen.

(tekst gaat verder onder de afbeeldingen)

Foto: de familiekamer in uitvaartcentrum Berkel en Rodenrijs

Regels en voorwaarden thuis opbaren

Veel mensen vinden het een prettig idee om het opbaren thuis in een vertrouwde omgeving plaats te laten vinden. Er zijn geen regels en voorwaarden verbonden aan thuis opbaren. Bij een opbaring thuis kiezen de meeste mensen ervoor de overledene op een bed te leggen. Hier blijft deze dan liggen tot vlak voor de uitvaart. De avond voor de uitvaart wordt de overledene in de kist geplaatst. Om ervoor te zorgen dat de overledene koel blijft, wordt er op het matras een bedkoeling geplaatst. Deze is niet te zien want over de koeling heen wordt een laken geplaatst. Wanneer ervoor gekozen wordt om de overledene in een kist op te baren, dan wordt er een koeling (of een koelmatras) onder de kist geplaatst. Er zal regelmatig een van onze medewerkers langskomen om de correcte werking van de koeling te controleren.

Kleding bij opbaren

De nabestaanden mogen zelf de kleding uitkiezen die de overledene na de laatste verzorging aankrijgt bij opbaren. Het kan ook zo zijn dat de overledene tijdens zijn of haar leven deze kleding al speciaal uitgekozen heeft. Vaak wordt er voor kleding gekozen waar de overledene zich altijd al prettig in voelde. Vergeet niet te denken aan onderkleding, sokken, eventueel schoenen en sieraden. Indien gewenst kunnen deze sieraden vlak voor de uitvaart weer teruggegeven worden aan de familie, zodat deze behouden blijven.

Tip: een huis vol
Houd er rekening mee dat er bij een opbaring thuis meestal veel mensen langskomen. Het kan handig zijn om onderling bepaalde tijden af te spreken waarop mensen afscheid kunnen komen nemen. U kunt ook afspreken dat iedereen langs mag komen wanneer ze maar willen, als u dat prettiger vindt.

Opbaren kind of baby

Het opbaren van een kind of baby gaat in principe hetzelfde in zijn werk als bij volwassenen. Verloskundigen adviseren de ouders van een overleden kindje vaak om de opbaring thuis te laten plaatsvinden. Vooral voor eventuele broers en zussen kan dit prettig zijn. De meeste kinderen voelen zich thuis namelijk meer op hun gemak dan in een rouwcentrum.

Wanneer is opbaren niet mogelijk?

Het kan zijn dat u om principiële redenen niet wil worden opgebaard. Het is verstandig dit voor uw dood aan te geven bij familie en vrienden. Maak het onderwerp bespreekbaar, zo weten uw nabestaanden na uw overlijden precies wat ze wel en niet moeten doen. Het (samen) invullen van een wensenlijst via www.mijnwensenleven.nl kan hierbij helpen.


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of wilt u ideeën rond uw eigen uitvaart vast gaan leggen? Vraag dan een vrijblijvende voorbespreking aan met een van onze uitvaartadviseurs.

Omgaan met rouw en verlies tijdens de feestdagen

De feestdagen zijn bij uitstek een tijd voor familie, samenzijn en vreugde. Maar niet voor iedereen is het een vrolijke maand. Tijdens de feestelijke december maand wordt de rouw om het verlies van een overleden dierbare soms extra gevoeld.

Een lege plek aan tafel tijdens het kerstdiner maakt pijnlijk duidelijk dat iemand er niet meer is. De feestdagen zitten vol prikkels die het verdriet om een verloren dierbare naar de oppervlakte kunnen laten komen. Het zijn momenten waarop je er net even wat meer aan herinnerd wordt dat de overledene ‘erbij had kunnen zijn’.

Rouw is voor iedereen anders

Rouwen is een individueel proces. Hoe rouw tot uiting komt in het dagelijks leven, is voor iedereen anders. Er zijn geen ‘gouden regels’ voor rouwen en geen ultieme tips die uw verdriet zullen laten verdwijnen. Ook wij hebben deze (helaas) niet. Toch zijn er wel een aantal dingen die u kunt doen (en laten) om ruimte aan uw verdriet te geven tijdens de feestdagen in december.

Tip 1: Houd tradities in stand

December is een maand van bezinning, terugblikken op het afgelopen jaar en samenzijn. Maak ruimte voor de mooie herinneringen die u heeft aan een overleden dierbare. Houd vaste rituelen of tradities die jullie samen hadden, in stand, juist na een overlijden. Dit kan steun en houvast geven. Het geeft ruimte aan het verdriet. Haal bijvoorbeeld samen met familie en vrienden herinneringen op, maak het favoriete eten van de overledene klaar, bezoek het graf of doe gezamenlijk iets waar de overledene van hield.

 

‘Houd vaste rituelen of tradities die jullie samen hadden in stand’

Tip 2: Forceer niks

Voelt u zich niet verplicht om u anders voor te doen dan u zich voelt. Geforceerd vrolijk zijn is nergens voor nodig. Geen zin om naar een kerstborrel of andere feestelijke bijeenkomst te gaan? Spreek met uzelf af om maar even te gaan. Als u eerder naar huis wilt, zal niemand hier raar van opkijken. Wanneer u nog niet weet hoe de dag gaat verlopen, geef dan bij de rest van de aanwezigen aan dat u mogelijk eerder zult vertrekken. Zo wordt de drempel om dit later op de dag aan te geven een stuk minder hoog.

Tip 3: Geef ruimte aan het verdriet

Sta uzelf toe om verdriet en al de andere emoties die bij rouwen horen, te voelen. Praat met mensen die dichtbij u staan. Het delen van gevoelens is een blijk van vertrouwen en schept een band. Bovendien kan het ontzettend opluchten om te praten. Vertel naasten daarom wat u deze feestdagen zelf graag wilt en waar u wel of geen behoefte aan heeft. Het is heel normaal dat verdriet tijdens de feestdagen extra aanwezig is. Laat deze emoties toe en probeer ze niet weg te drukken.

Eenzaam gevoel?
De gezelligheid en schijnbare onbezorgdheid waarmee anderen de feestdagen lijken te beleven, kunnen zorgen voor een eenzaam gevoel. Ook al is het misschien verleidelijk, probeer uzelf niet te isoleren. Accepteer hulp die u wordt aangeboden en wees niet bang om aan te geven waar u zelf behoefte aan hebt.

Tip 4: Geneer uzelf niet

Soms kan het lijken alsof familie of vrienden maar weinig oog voor uw verlies hebben. Dit komt meestal niet voort uit desinteresse. Voelt u zich dan ook niet gekwetst als dit het geval lijkt te zijn. Mensen vinden het soms lastig zich een houding te geven of hebben simpelweg hun aandacht bij iets anders. Terwijl voor u het verdriet nog net zo hevig kan voelen als vlak na een overlijden, is het voor andere mensen niet altijd duidelijk wat er door uw hoofd gaat. Schroom nooit om zelf over het verlies te beginnen en wees niet bang om uw gevoelens uit te spreken. De dood hoort bij het leven.

 

‘Schroom nooit om zelf over het verlies te beginnen en wees niet bang om uw gevoelens uit te spreken’.

Tip 5: Verplichtingen

Geen zin om een kerstboom neer te zetten? Of ziet u ontzettend op tegen het versturen van kerstkaarten? Doe het dan niet. Voelt u zich vooral niet schuldig over de beslissingen die u neemt. Stel realistische verwachtingen en stel uzelf de vraag: wat wil ik zelf?

Wees realistisch

Er is geen goede of verkeerde manier om de feestdagen door te komen. Wees eerlijk naar uzelf, stel realistische verwachtingen en plan vooruit. Vergeet in ieder geval niet dat het belangrijkste is om ruimte te geven aan uw verdriet, herinneringen en gevoelens. Bedenk daarnaast dat u ook warme en gelukkige momenten mag toelaten. Dit doet niks af aan het gemis of de liefde die u voelt voor de overledene.

Heeft u nog andere nuttige tips die missen in dit lijstje of wilt u uw eigen ervaringen delen? Laat het hieronder in de opmerkingen weten.

 

Gepaste kleding voor een begrafenis of crematie

Wellicht bent u binnenkort aanwezig bij een uitvaart, maar vraagt u zich af welke kleding u aan kunt trekken en welke niet. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over gepaste kleding voor een begrafenis of crematie en de bijbehorende uitvaartetiquette.

1: Moet ik verplicht sobere of zwarte kleding aantrekken naar een begrafenis of crematie?

Gelukkig is de tijd dat iedereen verplicht in stemmig zwart verscheen op een uitvaart allang voorbij. Toch is het een ongeschreven regel dat de kleding die u aantrekt als u naar een uitvaart gaat, enigszins ingetogen en sober is. Bedenk wat gepast zou hebben bij de overledene en wat de familie en vrienden van de overledene gepast zullen vinden. Kleed uzelf vooral niet te opvallend of bloot.

Tegenwoordig staan steeds meer uitvaarten in het teken van het vieren van het leven van een overledene. Op de rouwkaart zijn dan ook regelmatig instructies voor de outfit terug te vinden. Er staat dan bijvoorbeeld dat er lichte en vrolijke kleuren gedragen mogen worden. Ook bij de uitvaart van een kind of jongere is dit gebruikelijk. Bij een meer conservatieve uitvaart is het wel gebruikelijk in het zwart of donkerblauw te verschijnen. Draag als dit het geval is een nette pantalon of rok, vermijd spijkerbroeken en kleding met drukke prints of teksten. Twijfelt u over uw kledingkeuze en of de outfit wel gepast is? Overleg dan met andere genodigden uw kledingkeuze. Val de directe familieleden hier liever niet mee lastig, die hebben in de zware periode rond een uitvaart namelijk genoeg aan hun hoofd.

Weetje

Waarom dragen we traditioneel zwarte kleding bij een uitvaart?
Zwart is traditioneel gezien de kleur van rouw. Hiermee toont u respect en medeleven. In sommige culturen is het niet zwart, maar juist wit waarmee u laat zien in rouw te zijn. In Nederland is dit ook bij de uitvaart van sommige leden van het koningshuis het geval. Zo was de rouwkleur bij de begrafenis van Koningin Wilhelmina ook wit.

2: Schoenen

Het is belangrijk om nette schoenen te dragen die passen bij de rest van uw outfit. Zorg ook bij de schoenen dat deze niet te veel de aandacht trekken en stem schoenen netjes af op de rest van uw kleding. Laat teenslippers, badslippers of versleten schoenen liever thuis.

3: Accessoires

Zorg er ook bij het uitkiezen van accessoires voor dat deze niet op een negatieve manier de aandacht van de aanwezigen afleiden. Draag bijvoorbeeld geen extreem opvallende sieraden, horloges of hoofddeksels. Zorg ervoor dat de accessoires die u kiest, niet te veel de aandacht trekken. Het is geen accessoire, maar houdt er ook rekening mee dat u eventueel meerijdt in de rouwstoet. De rouwstoet begeleidt de overledene naar zijn of haar laatste rustplaats. Zorg dan ook dat uw auto schoon en representatief is. Gaat u alleen naar de uitvaart en heeft u geen eigen auto? Regel dan van te voren dat u met iemand mee kunt rijden. Het is niet prettig als dit ter plekke nog afgesproken moet worden.

4: Wees op tijd en volg instructies van de uitvaartbegeleider op

Zorg dat u ruim op tijd aanwezig bent. Te laat komen op een begrafenis of crematie is absoluut not done. Zet het geluid en de trilfunctie van uw telefoon van te voren uit en laat uw telefoon tijdens de gehele uitvaart in uw jas, broekzak of tas zitten. Zet hem het liefst helemaal uit, zo komt u ook niet in de verleiding er op een onbewaakt moment toch even op te kijken. Daarnaast is het belangrijk als genodigde de instructies van de uitvaartverzorger te allen tijde op te volgen. Samen met de nabestaanden heeft hij of zij de uitvaart gepland. Door instructies van de uitvaartverzorger netjes op te volgen, draag je bij aan een goed verloop van de uitvaart.

Wanneer krijg ik verlof bij overlijden?

Na het overlijden van een dierbare lijkt het alsof de wereld even stil komt te staan. Een paar dagen vrij krijgen van het werk om alles wat er gebeurt op een rijtje te zetten is dan geen overbodige luxe. Maar hoeveel verlof mag je officieel eigenlijk opnemen bij een overlijden? En krijg je alleen verlof bij het overlijden van je vader of moeder? Of geldt het verlof bij overlijden ook als er een oom, tante, neef, nicht of goede vriend overleden is?

Verlof bij overlijden

Verlof houdt in dat u voor een bepaald aantal dagen afwezig mag zijn, maar wel loon doorbetaald krijgt voor de dagen dat u niet werkzaam bent. In Nederland bestaan er diverse soorten verlofregelingen. Sommige daarvan zijn wettelijk bepaald en gelden voor iedereen. Andere zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden die u uitvoert. Deze soorten van verlof worden vastgelegd in de cao die betrekking heeft op uw branche. De vormen van verlof die voor iedereen gelden, zijn geregeld via de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De zaken die vastgelegd zijn in de cao verschillen per branche, dit wordt bijzonder verlof genoemd.

Calamiteiten verlof

Direct na een overlijden moet er veel geregeld worden. Op zo’n moment mag u dan ook gebruikmaken van het zogenoemde ‘calamiteiten- en ander kortverzuimverlof’. Hier kunt u een beroep op doen wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden of zoals ze in de wet genoemd worden: zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Onder deze zeer bijzondere omstandigheden wordt ook een overlijden gerekend.


Bekijk hier de checklist direct regelen na overlijden 

Hoe lang krijg ik verlof bij een overlijden?

De lengte van het verlof hangt af van de relatie die u tot de overledene heeft. In de meest gevallen staat in de cao dat u voor het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste graad vier dagen verlof krijgt (vanaf het moment van overlijden tot aan de uitvaart). De ‘eerste graad’ wil zeggen dat het om het overlijden van een vader, moeder of kind gaat. Ook broers, zussen, grootouders en kleinkinderen vallen hieronder. Onder een aanverwant wordt uw partner verstaan, maar wel alleen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.

Bloed- of aanverwant in de eerste graad zijn:

 • partner (indien getrouwd of er sprake is van geregistreerd partnerschap)
 • ouders
 • broers en zussen
 • kinderen
 • grootouders
 • kleinkinderen

Voor het overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad staat in de meeste cao’s twee dagen verlof. Het gaat daarbij om het overlijden van:

 • ouders en adoptieouders van de partner
 • kinderen en adoptiekinderen van de partner
 • partner van de kinderen
 • partner van de adoptiekinderen
 • grootouders van de partner
 • kleinkinderen van de partner
 • broers en zussen van de partner

Rol van de werkgever

Wat uw relatie tot de overledene ook is, meld een overlijden altijd zo snel mogelijk bij uw werkgever. Dien daarbij ook direct de verlofaanvraag in. Een werkgever hoeft een verlofaanvraag die niet in de wet, cao of bedrijfsregeling staat, niet te honoreren. Het getuigt echter wel van goed werkgeverschap als er rekening wordt gehouden met het welzijn van de werknemer. Probeer daarom altijd in gesprek te gaan met uw werkgever. Bespreek hoe het met u gaat en waar u in deze verdrietige tijd behoefte aan heeft. Een werkgever is bijvoorbeeld niet verplicht verlof te geven bij het overlijden van een goede vriend of vriendin. Maar in de praktijk komt het regelmatig voor dat een dergelijke verlofaanvraag gewoon gehonoreerd wordt.

 

Misstanden bij louche uitvaartbedrijven moeten hard aangepakt worden

Geschokt hebben wij kennisgenomen van de aflevering van ‘Undercover in Nederland’ afgelopen zondag (SBS6). In deze uitzending bezoekt presentator Alberto Stegeman een malafide uitvaartbedrijf met een verborgen camera. Daar stelt hij vast dat er ernstige misstanden plaatsvinden bij het bedrijf. De ondernemer in kwestie lapt geldende regels aan zijn laars en heeft een moreel kompas dat duidelijk defect is.

Geschokt

De uitzending over misstanden heeft veel losgemaakt in de uitvaartbranche, ook bij ons. Dergelijke excessen staan namelijk ver af van de dagelijkse praktijk die wij kennen. Wij kennen de uitvaartbranche als een branche waarin talloze medewerkers dagelijks met betrokkenheid en respect werken aan het verzorgen van een waardevol afscheid. Met hart en ziel en altijd volgens een duidelijke ethische code. De ‘rotte appel’ die te zien was bij SBS6 doet niet alleen de families waarmee hij in aanraking is gekomen veel verdriet, maar stelt de uitvaartbranche in zijn geheel in een kwaad daglicht.

Zorgtaak

Een kwalijke zaak. De tijd rond het overlijden van een dierbare is voor veel mensen emotioneel. In deze periode heeft iedere uitvaartondernemer een zorgtaak te vervullen. Mensen kunnen zich kwetsbaar voelen na het overlijden van een naaste, daar moet met de grootste zorg mee omgegaan worden. Daar trekken wij, en collega-uitvaartverzorgers, één lijn in. Van uw uitvaartondernemer mag u verwachten dat deze alle zorgen uit handen neemt en met aandacht, zorg en respect de uitvaart regelt.

Misstanden aanpakken

Uitvaartverzorger is momenteel geen beschermd beroep. Dat maakt ook dat er beperkte middelen zijn om malafide ondernemers te weren. Wij pleiten dan ook voor meer regulering in dit vakgebied. Dit zal ervoor zorgen dat dergelijke misstanden juridisch gezien adequater aangepakt kunnen worden. Daarnaast zou een verplichte opleiding met erkend vakdiploma een zekere kwaliteit kunnen borgen. Kwaliteit bereik je namelijk door goed opgeleid personeel, maar bijvoorbeeld ook door een keurmerk dat jaarlijks geïnspecteerd wordt en duidelijk vastgelegde protocollen die gelden voor iedereen. Zo wordt er een gezond werkklimaat gegarandeerd waarin er alleen plek is voor uitvaartmedewerkers met het hart op de juiste plaats. Die werken met integriteit en zich te allen tijde aan de regels houden.

Het belang van tijdige oriëntatie

Maakt u zich zorgen over uw eigen afscheid of dat van een naaste naar aanleiding van de uitzending? De belangrijkste tip die wij u mee kunnen geven is: oriënteer u tijdig en grondig op het laatste afscheid. Bij ons kunt u altijd vrijblijvend met een professional praten over de mogelijkheden. Onze adviseurs staan voor u klaar, ongeacht in welke levensfase u zich bevindt.

Hoe zit het met uw digitale erfenis?

Vrijwel iedereen heeft een mobiele telefoon, e-mailaccount en maakt gebruik van online muziek- en streamingsdiensten. Onze levens zijn in hoge mate gedigitaliseerd. Maar wat gebeurt er na overlijden met deze enorme hoeveelheid aan online ‘bezittingen’ die we tijdens ons leven opbouwen?

We creëren online – deels ongemerkt – een enorme database aan informatie over onszelf. Een vergaarbak gevuld met onze interesses, foto’s, aankopen, belangrijke gebeurtenissen en sociale contacten. Zonder inloggegevens kan het voor nabestaanden erg lastig zijn om toegang te krijgen tot deze profielen.

Wetgeving

Zeventig procent van de Nederlanders heeft hier niets voor geregeld, blijkt uit recent onderzoek. Het huidige erfrecht is nog niet aangepast op de moderne tijd. Fysieke bezittingen kunnen deel uitmaken van een erfenis, maar digitale accounts kunnen niet geërfd worden. Wanneer je een computer, laptop of telefoon erft, mag je hier, mits je het wachtwoord weet, dus gerust in kijken. Dat geldt niet voor digitale accounts. Deze zijn na overlijden niet overdraagbaar. Dat betekent ook dat je als nabestaande officieel niet in mag loggen op deze accounts.

Tip!
Gebruik voor uw social media en e-mailaccounts hetzelfde e-mailadres. Zo hoeven nabestaanden maar toegang te hebben tot één e-mailadres in plaats van meerdere. Dit maakt het makkelijker voor nabestaanden om na uw overlijden toegang te krijgen tot deze accounts.

Wensen vastleggen

Wanneer nabestaanden niet over de gegevens van uw accounts beschikken, blijven deze na uw dood gewoon voortbestaan. Voor nabestaanden kan het erg confronterend zijn om jaren later nog ‘spook-profielen’ van een dierbare tegen te komen. Het is daarom verstandig om op tijd na te denken over uw digitale erfenis. Zo kunt u bijvoorbeeld in uw testament laten opnemen, wie u na uw dood toegang wilt geven tot uw online accounts. Ook een wensenlijst kan uitkomst bieden. Denk zelf op tijd na over uw wensen leg deze vast.

Memoria is een platform on online te herinneren en te herdenken

Digitalisering en de uitvaart

Ook rond de uitvaart speelt techniek een steeds grotere rol. Gelukkig maar, zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er bijzondere muziek afgespeeld kan worden tijdens een uitvaart of persoonlijke videobeelden kunnen worden getoond. De voortschrijdende techniek zorgt er ook voor dat nabestaanden rond een uitvaart online steeds meer zelf kunnen regelen. Een goed voorbeeld hiervan is Memoria. Op www.memoria.nl kunnen familie, vrienden en kennissen online alle informatie over de uitvaart vinden. Doordat alle zaken eenvoudig op één plek kunnen worden geregeld, behoudt men altijd het overzicht. Dat biedt de nodige rust en houvast. De pagina’s zijn alleen te bezoeken door middel van een persoonlijke uitnodiging. Alle geplaatste herinneringen en condoleances blijven ook na de uitvaart toegankelijk. Zo wordt het, na de uitvaart, tevens een plek om te herinneren en te herdenken.

 

Digitaal nalatenschap checklist

Wat kan ik zelf doen?

 • Schrijf wachtwoorden op en bewaar ze op een veilige plek. Laat nabestaanden weten waar ze deze kunnen vinden. Bedenk wel dat dit ook risico’s met zich mee kan brengen. Laat accounts met toegang tot waardevolle gegevens (de inlogcodes van uw online bankomgeving bijvoorbeeld), dus buiten beschouwing.
 • Maak een document aan waarin te vinden is welke accounts u heeft. Benoem hierin bijvoorbeeld social media-profielen, e-mailaccounts en abonnementen.
 • Deelt u wachtwoorden van laptop en accounts liever niet bij leven? Bewaar de inloggegevens dan veilig in een digitale kluis of laat deze bijvoegen aan uw testament.
 • Indien u online valuta bezit zoals bitcoins, stel uw naasten hier dan van op de hoogte. Digitaal kapitaal maakt ook deel uit van uw vermogen en daarmee ook van uw nalatenschap.