Hoewel het verlies nog maar nauwelijks te bevatten is, moeten er na een overlijden direct een aantal zaken in gang gezet worden.

Van der Spek Uitvaart zet de belangrijkste stappen voor u op een rij.

1. Bel de (huis)arts

Wanneer iemand in het ziekenhuis of een zorginstelling komt te overlijden, zal het medisch personeel het overlijden vaststellen. Wanneer iemand thuis komt te overlijden, is het belangrijk dat direct de (huis)arts wordt gebeld. Ook als het midden in de nacht is. Deze zal onmiddellijk langskomen en u verdere uitleg geven. Van het medisch personeel van een zorginstelling of de huisarts ontvangt u vervolgens een verklaring van overlijden. Deze heeft de uitvaartondernemer straks nodig om aangifte van overlijden bij de Burgerlijke Stand te doen.

2. Contact een uitvaartondernemer

Stel vervolgens familie, vrienden en de werkgever van de overledene op de hoogte. Neem vervolgens zo spoedig mogelijk contact op met een uitvaartondernemer. Van der Spek Uitvaart is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken via telefoonnummer 010 – 4479900.

3. Verzorging door een uitvaartverzorger

Wanneer u voor ons kiest als uitvaartverzorger, dan komen we langs op een door de familie gekozen moment. De eerste stap is het verzorgen van de overledene. Dit doen we indien gewenst samen met de nabestaanden, maar dit hoeft niet. Het kan handig zijn alvast wat zaken klaar te leggen ten behoeve van de laatste verzorging en opbaring. Denk daarbij aan kleding, bril, kunstgebit, sieraden en schoenen. Houd ook een recente kleurenfoto van de overledene bij de hand.

4. Uitvaart regelen

Vervolgens nemen we uitgebreid de tijd om de wensen omtrent de uitvaart te bespreken. We gaan samen na of de overledene uitvaartwensen heeft vastgelegd in een wilsverklaring of codicil. Ook bekijken we hoe de financiering is geregeld. Daarnaast bespreken we alvast een aantal praktische zaken, zoals de overlijdensakte en het verlof tot begraven of cremeren.

5. Verlof tot begraven of cremeren

Na het vaststellen van het overlijden geeft de arts de A-verklaring en de B-verklaring af. Op de A-verklaring staan de naam en de geboorte- en overlijdensdatum van de overledene. Dit formulier is voor iedereen ter inzage. Op de B-verklaring staat de doodsoorzaak vermeld. Deze wordt in een gesloten envelop aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand gegeven, die deze envelop vervolgens doorstuurt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met de A- en B-verklaringen en het aangifteformulier krijgt de uitvaartondernemer het verlof tot begraven of cremeren. Zonder dit document kan er geen begrafenis of crematie plaatsvinden.

6. De overlijdensakte

Het overlijden moet bij de burgerlijke stand worden aangegeven in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente stelt een overlijdensakte op waarvan een uittreksel wordt meegegeven. Vaak doet de uitvaartverzorger deze aangifte, maar nabestaanden kunnen dit indien gewenst ook zelf doen.

Waarom heeft u een overlijdensakte nodig?

Het ontvangen uittreksel is nodig om een aantal formele zaken te kunnen regelen. Zonder dit document is het niet mogelijk om via het Centraal Testamentenregister te controleren of er een testament is. Bovendien wordt er door notarissen geen kopie van dit testament verstrekt. Met een uittreksel wordt het mogelijk om bijvoorbeeld de huur van een woning stop te zetten en abonnementen op te zeggen. Daarnaast is het nodig om, indien van toepassing, een uitkering van een levensverzekering aan te vragen.

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.