Kwaliteit leveren staat bij Van der Spek Uitvaart voorop, en dat kunnen we ook daadwerkelijk garanderen met ons Keurmerk Uitvaartzorg (SKU).

De tijd rond het overlijden van een dierbare is voor veel mensen emotioneel. In deze periode heeft iedere uitvaartondernemer een zorgtaak te vervullen. Mensen kunnen zich kwetsbaar voelen na het overlijden van een naaste, daar moet met de grootste zorg mee omgegaan worden.

Waarom een keurmerk?

Het Keurmerk Uitvaartzorg biedt bescherming aan u als consument. Ieder jaar controleert een onafhankelijke instelling de dienstverlening van de aangesloten uitvaartondernemingen, waaronder Van der Spek Uitvaart. Na controle krijgt een onderneming een certificaat, dat steeds drie jaar geldig is. Bij gecertificeerde bedrijven bent u daarom verzekerd van een uitstekende kwaliteit van de dienstverlening.

Zes zekerheden

De zes zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg geven u als nabestaande duidelijkheid over de kwaliteit van de door jou gekozen uitvaartonderneming. U kunt erop vertrouwen dat de dienstverlening van alle keurmerkhouders aan onderstaande zes eisen voldoet.

1) Alle afspraken zijn helder

De uitvaartverzorger legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast, ook wanneer deze op een later moment wijzigen. Zo weet u zeker dat uw afspraken geborgd zijn.

2) De kostenbegroting is transparant

De gemaakte prijsafspraken legt de uitvaartondernemer schriftelijk vast, inclusief wijzigingen die mogelijk op een later moment volgen. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

3) De uitvaart is goed georganiseerd

De uitvaartverzorger garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind. Voor elke uitvaart wordt een uitgebreid dossier samengesteld.

4) Het personeel is bekwaam

Het personeel van de uitvaartorganisatie is gekwalificeerd. De uitvaartleiders worden continu bijgeschoold en voeren een minimum aantal uitvaarten per jaar uit. Daarmee kunt u erop vertrouwen dat de uitvaart in goede handen is.

5) Klachten worden doelmatig afgehandeld

Er is een duidelijke klachtenafhandelingsprocedure. Wanneer de klacht niet in samenspraak tussen de uitvaartverzorger en de opdrachtgever kan worden opgelost, wordt deze in behandeling genomen door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

6) Er is ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek

Iedere keurmerkhouder voert jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit. De reacties worden zeer serieus genomen en kunnen reden zijn om de dienstverlening aan te passen. Zo hopen we u, en andere nabestaanden, in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

Onze klachtenprocedure

Heeft u als opdrachtgever een klacht over de begeleiding en verzorging van de uitvaart? In eerste instantie bespreekt u deze klacht met de uitvaartverzorger. Komt u niet tot een oplossing, dan kunt u gebruikmaken van de beroepsmogelijkheid van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Deze Stichting heeft voor de behandeling van klachten een reglement opgesteld en een ombudsman benoemd die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en een uitspraak doet.

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.