Sinds 2003 worden er in Nederland meer mensen gecremeerd dan begraven.

Na de crematieplechtigheid kunnen nabestaanden kiezen om de as te bewaren in een urn, te verstrooien of (deels) dicht bij zich te dragen in een assieraad.

De keuze voor een crematie

Op dit moment bestaat ongeveer zestig procent van de uitvaarten uit crematies. Daar hebben mensen uiteenlopende redenen voor, bijvoorbeeld omdat de urn thuis een plek kan krijgen. Ook kan de as worden verdeeld over meerdere nabestaanden. Een begrafenis is op veel plekken duurder dan een crematie. Dit heeft te maken met de kosten van de huur voor grafrechten en de verlenging hiervan. Ook een grafsteen kan kostbaar zijn.

Hoeveel tijd zit er tussen een overlijden en de crematie?

Een crematie mag, net als een begrafenis, niet eerder plaatsvinden dan 36 uur na een overlijden. De crematie moet uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van overlijden plaatsvinden. Uitstel aanvragen is mogelijk, bijvoorbeeld als naaste familie uit het buitenland moet komen. De burgemeester van de plaats van overlijden moet hiervoor toestemming verlenen.

De crematie

De crematie vindt in principe plaats op de dag van de afscheidsdienst. De meeste crematoria bieden ook de mogelijkheid om de plechtigheid in de avond te houden.

Het crematorium

Cremeren gebeurt in een crematorium. Het is wettelijk verboden om een lichaam op een andere plek, zoals in de open lucht, te verbranden. Bij het cremeren wordt eerst het gemeentelijk verlof tot crematie en een document met het registratienummer gecontroleerd. Daarna wordt een vuurvast steentje op de kist of lijkwade bevestigd. Tijdens het cremeren blijft dit steentje in de oven zodat de identiteit van de as altijd achterhaald kan worden. Het identiteitssteentje wordt bij de as bewaard en pas verwijderd zodra de as verstrooid wordt. Het verbranden, of verassen, van het lichaam duurt ongeveer vijf kwartier en gebeurt in een speciaal daarvoor bestemde crematieoven. Bij de crematie van een volwassene met kist blijft ongeveer drie kilo as over. Na de crematie worden metaalresten uit de as verwijderd. De opbrengst hiervan gaat naar het Vaillantfonds, dat hiermee verschillende goede doelen ondersteunt.

Voorschriften bij een crematie

Een pacemaker moet voor de crematie verwijderd worden. Dit kan een medewerker van de uitvaartonderneming doen. De wet heeft geen eisen gesteld aan het verwijderen van andere implantaten en protheses of kleding en sieraden, alleen glas is niet toegestaan. Het is mogelijk dat een crematorium specifieke aanvullende eisen stelt. Vanuit milieuoogpunt hebben natuurlijke materialen bij de aankleding van de overledene en de uitvaartkist de voorkeur.

Het is om ethische redenen niet toegestaan om foto’s of video’s te maken van het moment dat de kist in de oven wordt gebracht. Buiten dit moment om kunnen nabestaanden zoveel foto’s en video’s maken als dat zij zelf wensen.

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.