Veel mensen stellen het nadenken over het eigen laatste afscheid of dat van een naaste het liefst zo lang mogelijk uit. Het is misschien niet iets waar u graag over praat, toch kan het goed zijn om uitvaartwensen op tijd vast te laten leggen.

Wanneer de overledene zelfs niets geregeld heeft, moeten de nabestaanden na een overlijden allerlei beslissingen nemen. Een goed gesprek over het laatste afscheid nu, kan straks als het zover is, bij nabestaanden veel zorgen wegnemen. Het vastleggen van uw begrafenis of crematie wensen kunt u op verschillende manieren doen.

Uitvaartwensen vastleggen op papier

Leg uw uitvaartwensen op papier vast in bijvoorbeeld een codicil of wilsverklaring. Dit zijn beide documenten die u zelf mag opstellen zonder tussenkomst van een notaris. Uitvaartwensen kunnen zo uitgebreid zijn als u zelf wilt. Zo kunt u ervoor kiezen de uitvaart slechts in grote lijnen vast te leggen of een tot in detail uitgewerkt scenario op papier te (laten) zetten. Uitvaartwensen hoeven niet in het testament opgenomen te worden. Dan zou u iedere keer als er iets wijzigt in uw wensen of situatie, naar de notaris moeten en de bijbehorende kosten moeten voldoen.

Voorbespreking uitvaart

Bij leven invulling geven aan uw eigen afscheid is geen eenvoudige taak. Veel mensen moeten een drempel over bij het bespreken van de eigen uitvaartwensen, toch kan dit zeer waardevol zijn. Voor uzelf, maar vooral ook voor uw nabestaanden. Van der Spek Uitvaart helpt graag bij het nadenken over uw uitvaartwensen en het opstellen van een wilsverklaring. In een vrijblijvende voorbespreking komen alle aspecten van een uitvaart aan bod. Op verzoek kunnen we een kopie van de wilsverklaring veilig voor u bewaren, zodat u er zeker van bent dat uw wensen te zijner tijd zo goed mogelijk gehonoreerd worden. Tussentijds wijzigen van de wilsverklaring blijft uiteraard altijd mogelijk.

Van der Spek Uitvaart draagt er zorg voor dat alles wat is vastgelegd, zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Lees meer over de wilsverklaring en vraag kosteloos het boekje ‘Mijn Wilsverklaring’ aan.

Lees ook:
Uitvaartstijlen
Tarieven
Contact

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.