Veel mensen stellen het nadenken over het eigen laatste afscheid of dat van een naaste het liefst zo lang mogelijk uit. Het is misschien niet iets waar u graag over praat, toch kan het goed zijn om uitvaartwensen op tijd vast te laten leggen.

Wanneer de overledene zelfs niets geregeld heeft, moeten de nabestaanden na een overlijden allerlei beslissingen nemen. Een goed gesprek over het laatste afscheid nu, kan straks als het zover is, bij nabestaanden veel zorgen wegnemen. Het vastleggen van uw begrafenis of crematie wensen kunt u op verschillende manieren doen. Vul een wilsverklaring in op papier of leg uw uitvaartwensen vast via onze online service MijnWensEnLeven.nl.

Uitvaartwensen vastleggen op papier

Leg uw uitvaartwensen op papier vast in bijvoorbeeld een codicil of wilsverklaring. Dit zijn beide documenten die u zelf mag opstellen zonder tussenkomst van een notaris. Uitvaartwensen kunnen zo uitgebreid zijn als u zelf wilt. Zo kunt u ervoor kiezen de uitvaart slechts in grote lijnen vast te leggen of een tot in detail uitgewerkt scenario op papier te (laten) zetten. Uitvaartwensen hoeven niet in het testament opgenomen te worden. Dan zou u iedere keer als er iets wijzigt in uw wensen of situatie, naar de notaris moeten en de bijbehorende kosten moeten voldoen.

Voorbespreking uitvaart

Bij leven invulling geven aan uw eigen afscheid is geen eenvoudige taak. Veel mensen moeten een drempel over bij het bespreken van de eigen uitvaartwensen, toch kan dit zeer waardevol zijn. Voor uzelf, maar vooral ook voor uw nabestaanden. Van der Spek Uitvaart helpt graag bij het nadenken over uw uitvaartwensen en het opstellen van een wilsverklaring. In een vrijblijvende voorbespreking komen alle aspecten van een uitvaart aan bod. Op verzoek kunnen we een kopie van de wilsverklaring veilig voor u bewaren, zodat u er zeker van bent dat uw wensen te zijner tijd zo goed mogelijk gehonoreerd worden. Tussentijds wijzigen van de wilsverklaring blijft uiteraard altijd mogelijk.

Van der Spek Uitvaart draagt er zorg voor dat alles wat is vastgelegd, zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Lees meer over de wilsverklaring en vraag kosteloos het boekje ‘Mijn Wilsverklaring’ aan.

Leg uitvaartwensen online vast

Om het vastleggen van uw uitvaartwensen nog eenvoudiger te maken, heeft Van der Spek een speciale website ontwikkeld: MijnWensEnLeven.nl. Hier kunt u nauwkeurig beschrijven wat u wel of juist niet wilt rondom het laatste afscheid. Uiteraard worden alle ingevoerde gegevens vertrouwelijk behandeld en door Van der Spek beveiligd opgeslagen.

MijnWensEnLeven.nl is uitgebreider dan een standaard wilsverklaring. U legt er uiteraard uw uitvaartwensen vast, daarnaast doet het ook dienst als herinneringsportaal. Bewaar er mooie herinneringen, bijzondere gebeurtenissen, dierbare foto’s en uw favoriete muziek. Zo stelt u een waardevol online document samen dat echt over u gaat. Het is niet alleen een ‘draaiboek’ voor het laatste afscheid, maar ook een dierbare verzameling persoonlijke notities voor uw nabestaanden.

Lees ook:

Uitvaartstijlen

Tarieven

Contact