Veel nabestaanden kiezen voor begraven omdat ze het prettig vinden een fysieke plek te hebben om na het overlijden van een dierbare naar toe te gaan.

Ook de verzorging van een graf kan troost bieden en de herinnering aan een overledene helpen in stand te houden. Hieronder lees je meer over het moment van begraven, openingstijden, soorten graven, grafrechten, grafmonumenten en grafonderhoud.

Hoeveel tijd zit er tussen een overlijden en begrafenis?

Begraven gebeurt minimaal 36 uur na overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van overlijden. Als dit te snel is, bijvoorbeeld omdat naaste familie uit het buitenland moet overkomen, kun je uitstel van begraven aanvragen. De burgemeester uit de plaats van overlijden moet hiervoor toestemming verlenen.

Openingstijden begraafplaats

Op de meeste gemeentelijke begraafplaatsen is een begrafenis van maandag tot en met zaterdag mogelijk. Enkele bijzondere begraafplaatsen, zoals particuliere kerkhoven of begraafplaatsen verbonden aan een geloofsgemeenschap, hanteren voor begrafenissen specifieke dagen.

Soorten graven

Er bestaan twee soorten graven: het algemene en het particuliere graf. Bij het algemene graf bepaalt de beheerder van de begraafplaats wie op die plek begraven wordt. Bij een particulier graf bepaalt de rechthebbende dit.

Algemeen graf

Algemene graven zijn vooral te vinden op gemeentelijke begraafplaatsen in de grotere steden, waar grond schaars is. In een algemeen graf worden twee of drie mensen begraven. Zij worden samen begraven op volgorde van overlijdensdatum. Deze mensen hoeven geen familieband met elkaar te hebben. Meestal wordt de keuze voor een algemeen graf om financiële redenen gemaakt. De keuze voor een algemeen graf wordt voor je gemaakt, indien jij of je nabestaanden zelf niks kiezen.

Het is niet mogelijk om een plaats te kiezen. Omdat de ruimte beperkt is, gelden er voorschriften voor het plaatsen van een grafsteen. Algemene graven worden in principe geruimd na de minimale wettelijke termijn van tien jaar grafrust. Nabestaanden hebben in dit geval bijna nooit recht op een verlenging van de huur van het graf. Herbegraven in een eigen graf is meestal wel mogelijk.

Particulier graf

Een particulier graf heeft geen eigenaar, maar een rechthebbende. Dit betekent dat je het ‘uitsluitend recht op een graf’ koopt. Je bent dus geen eigenaar van het graf of de grond. Je kunt er bij leven voor kiezen om een eigen graf of familiegraf vast te laten leggen. Soms kan dan ook al aangegeven worden wie hier nog meer in begraven mogen worden. Je kunt er ook voor kiezen om dit over te laten aan de nabestaanden die het uitsluitende recht op het graf erven.

De meeste begraafplaatsen geven een particulier graf voor tien, vijftien of dertig jaar uit. Daarna kun je het graf meestal per tien jaar verlengen. Je onderhoudt dit graf als nabestaande zelf of besteedt het, tegen betaling, uit aan de begraafplaats. Er zijn mogelijkheden om een (familie)graf op eigen grond aan te leggen. De plaatselijke gemeente en provincie moeten hier toestemming voor verlenen. Het bestemmingsplan van de grond wordt in dat geval gewijzigd.

Eeuwigdurend grafrecht

Zogenaamde ‘eeuwigdurende’ graven worden nog maar zelden uitgegeven op gemeentelijke begraafplaatsen. Alleen als nabestaanden hiervoor willen betalen, kan de termijn telkens met tien jaar, of een veelvoud daarvan, worden verlengd. Grafrecht voor onbepaalde tijd komt bijna alleen nog voor op bijzondere of particuliere begraafplaatsen. Als een begraafplaats gesloten wordt verklaard omdat er geen ruimte meer is, behoud je met het eeuwig grafrecht het recht tot bijzetting van een asbus zolang de begraafplaats bestaat.

In de meeste gevallen eindigt het grafrecht als de begraafplaats ophoudt te bestaan. Er zijn instellingen die ervoor zorgen dat ook een gewoon graf eeuwigdurend kan bestaan, zoals Grafzorg Nederland.

Grafmonumenten

Voor een grafmonument zijn er vele mogelijkheden: staand of liggend, van steen of ander materiaal zoals hout, glas of metaal, traditioneel of ontworpen door jou of een grafkunstenaar. Informeer bij de begraafplaats of minder gangbare monumenten toegestaan zijn, want iedere begraafplaats heeft zijn eigen regels. Die hebben vaak betrekking op het formaat, maar soms ook het materiaal van het monument. Naast een steen is het ook mogelijk om met lantaarntjes, bloemen of bijvoorbeeld speelgoed voor een kind een dierbare te gedenken.

Onderhoud van het graf

Het grafonderhoud moet altijd betaald worden voor de periode dat het graf is uitgegeven: hierbij gaat het om het onderhoud van de gehele begraafplaats. Het onderhoud van het graf zelf (bijvoorbeeld het schoonmaken van het grafmonument en bijhouden van de planten) moet worden gedaan door de nabestaanden.

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.