Bij het laatste afscheid kunt u kiezen voor een begrafenis of een crematie. In Nederland kiest ongeveer 40% voor een begrafenis en 60% van de mensen worden gecremeerd.

Misschien heeft u zelf al duidelijke ideeën over en deze zelfs vastgelegd in een wilsverklaring. Weet u het nog niet? Dan zetten we hier een aantal overwegingen voor u op een rij.

Persoonlijke voorkeur

U kunt vanuit uw geloofsovertuiging een keuze maken voor begraven of cremeren. Is dit niet het geval, dan is waarschijnlijk vooral uw persoonlijke voorkeur doorslaggevend. Sommige mensen hebben een duidelijke wens en leggen deze bij leven ook al vast. Zij willen bijvoorbeeld worden begraven, zodat de nabestaanden een plek hebben om te herdenken. Anderen verkiezen een crematie, omdat de urn van de overleden dierbare thuis een plek kan krijgen.

Praat erover met familieleden of vrienden

Misschien spreekt begraven u intuïtief meer aan dan cremeren. Of andersom. Wilt u meer weten van een of van beide opties? Praat er dan eens samen met familieleden of vrienden over. Om meer inzicht te krijgen is het ook mogelijk een vrijblijvend gesprek met een van onze uitvaartadviseurs aan te vragen. Een aantal crematoria en begraafplaatsen organiseert jaarlijks een open dag.

Kosten begrafenis vs. crematie

Begraven is vaak duurder dan cremeren. Dat komt vooral door de grafrechten, waarvan de kosten door de gemeente in kwestie worden bepaald. Ook betaalt u voor het onderhoud van het graf en een grafmonument.

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.