Wanneer de hectische periode rond de uitvaart voorbij is, probeer je als nabestaande zo goed en zo kwaad als dat gaat de draad van het dagelijks leven weer op te pakken.

Rouwen is een proces dat voor iedereen anders verloopt. Het kost tijd, energie en kan zich zowel emotioneel als fysiek uitten. In de loop der jaren heeft Van der Spek Uitvaart veel ervaring opgedaan met rouwverwerking. Wij kunnen nabestaanden ook na de uitvaart ondersteunen in dit proces of in contact brengen met de juiste instanties.

Rouwen

Verdriet en gemis zijn soms duidelijk aanwezig. Soms zijn deze emoties meer ongrijpbaar. Hoe lang het proces van rouwen duurt, is vooraf niet te bepalen. De confrontatie met het gemis en de acceptatie dat het leven is veranderd, heeft tijd nodig. Een vaste structuur in uw dagelijks leven, met voldoende rust en beweging, kan vooral in de beginperiode houvast bieden. Daarnaast bieden een zinvolle dagbesteding en het kunnen delen van emoties houvast.

De rol van de nabije omgeving tijdens het rouwproces

Het kan waardevol zijn om samen met andere nabestaanden op zoek te gaan naar symbolen of rituelen om de herinnering aan de overledene levend te houden. Ook kunnen nabestaanden veel steun hebben aan hun nabije omgeving bij het omgaan met het verdriet. Vraag aan de nabestaande in kwestie waar hij of zij zelf behoefte aan heeft. Dit varieert per persoon. Praktische hulp is fijn, maar ook een luisterend oor is belangrijk. Blijf ook na de tijd rond de uitvaart bereid om te luisteren. Onthoud dat het verdriet niet is afgezwakt na een paar weken of maanden.

Hulp bij rouwverwerking

De onomkeerbaarheid van verlies heeft op veel mensen een grote impact. Soms op zo’n manier dat het lastig wordt je staande te houden in het dagelijks leven. Gevoelens van zinloosheid, boosheid, angst of onmacht kunnen een blokkerende uitwerking hebben op je functioneren. Het kan dan fijn zijn om met iemand buiten uw eigen sociale kring te praten over het verlies. Via de huisarts of het maatschappelijk werk is het mogelijk om professionele hulp te vinden. Gespecialiseerde rouwtherapeuten bieden begeleiding bij verlies. Hulpverleners richten zich op verschillende situaties, zoals het verlies van een partner of kind, of bij verlaat verdriet – verdriet dat pas jaren later aan de oppervlakte komt.

Lotgenotencontact

Daarnaast zijn er diverse lotgenotengroepen waar u met andere nabestaanden ervaringen kunt delen. Deze groepen bestaan ook voor specifieke doelgroepen, zoals voor mensen die een kind moeten missen of een dierbare zijn verloren door zelfdoding.

Ondersteuning en troost

Van der Spek Uitvaart beschikt over een groot netwerk aan (zorg)professionals en organisaties die kunnen ondersteunen bij rouw. Voor uzelf, uw kinderen of andere betrokkenen. Misschien heeft u aan een paar gesprekken genoeg of is een langduriger traject voor u noodzakelijk. Of wellicht vindt u uiteindelijk veel troost bij een lotgenotengroep die regelmatig bij elkaar komt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. We brengen u daarom graag in contact met specialisten, zodat u de draad beetje bij beetje kunt oppakken.

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.