Veel mensen maken zich zorgen over de verspreiding van het Coronavirus. Ook wij krijgen diverse vragen van nabestaanden binnen omtrent de corona-voorschriften bij condoleances.

Let op! De informatie in deze blog is gedateerd. Kijk op Coranavirus en uitvaart voor meer informatie.

Het RIVM heeft een aantal maatregelen genomen om het virus in te dammen. Zo wordt geadviseerd regelmatig goed uw handen te wassen, te niezen in de binnenkant van uw elleboog, papieren zakdoekjes te gebruiken en geen handen te schudden.

Niet meer dan 100 personen

Op 12 maart 2020 heeft de overheid besloten dat er geen bijeenkomsten gehouden mogen worden waar meer dan 100 mensen zich in dezelfde ruimte begeven. Deze maatregel duurt vooralsnog tot en met 31 maart 2020. Een alternatief is om de condoleance in tijdblokken op te splitsen of in zijn geheel af te lassen.

Livestreaming

Het is daarnaast ook mogelijk om een bijeenkomst te livestreamen. Twee van onze panden zijn uitgerust met een livestream-installatie zodat de bijeenkomst via internet kan worden gevolgd. Het betreft de locaties:

  • Capelle aan den IJssel; Fascinatio Boulevard
  • Barendrecht; Scheldestraat

Geen handen schudden

In heel Nederland wordt het schudden van handen momenteel afgeraden. Maar tijdens een condoleance is dit juist een gebruikelijke manier om medeleven aan de nabestaanden te tonen. Dit advies heeft daarom direct tot gevolg dat het aan te raden is tijdelijk een andere manier van medeleven te tonen. We zien dat mensen als alternatief voor een handdruk, bijvoorbeeld een klopje op de schouder of de bovenarm geven. Hoewel dit laatste ook risico’s met zich meebrengt. Er wordt geadviseerd om afstand te houden. Ook een knik met het hoofd, de hand op het hart leggen of een uitgesproken condoleance in woord zijn natuurlijk mogelijk.

Wat kunt u als nabestaande doen?

Het overlijden van een dierbare is een heftige gebeurtenis. Door de emoties rond een uitvaart en het vaak zichtbare verdriet bij de nabestaanden, kan het zijn dat bezoekers zich toch verplicht voelen het advies van het RIVM te negeren. Wij adviseren daarom om vooraf te melden aan bezoekers dat zij zich niet bezwaard hoeven te voelen wanneer er geen handen worden gegeven. Dit kan door middel van een mededeling van de uitvaartleider op de bijeenkomst zelf of door een melding binnen ons platform Memoria. Dit is de site waar bezoekers vooraf meer informatie over de uitvaart kunnen verkrijgen.

Uiteraard zijn de nabestaanden uiteindelijk zelf leidend in hoe ze hiermee om willen gaan. In de praktijk zien we dat inmiddels iedereen er begrip voor heeft wanneer een handdruk achterwege wordt gelaten.

De geldende voorschriften en maatregelen kunnen per dag aangepast worden. Houdt u daarom ook zelf goed de adviezen van het RIVM in de gaten. Indien er striktere maatregelen bijkomen die van toepassing zijn op andere onderdelen van de uitvaart, zullen wij u uiteraard ook via deze weg informeren.

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.