Hoeveel een uitvaart kost, ligt helemaal aan jouw persoonlijke wensen. Kies je voor begraven of cremeren? Welk type uitvaartkist zou je graag willen? Hoeveel gasten zijn bij de plechtigheid aanwezig? Deze individuele keuzes zijn allemaal van invloed op het totale kostenplaatje.

Om een uitvaart te financieren zijn er twee opties: sparen of verzekeren. Op deze pagina lees je wat voor jou de beste optie is.

  1. Sparen
    – Zelf sparen
    – Fiscaal vriendelijk sparen in een depositofonds
  2. Verzekeren
    – Naturaverzekering
    – Kapitaalverzekering

Sparen of verzekeren?

Weet je niet of jouw nalatenschap straks toereikend genoeg is om de uitvaartkosten te dekken? Dan kan het verstandig zijn een aparte spaarrekening te openen of een bedrag in een deposito storten. Ook is het mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten. De premie wordt bepaald op basis van jouw leeftijd en het overlijdensrisico. Een uitvaartverzekering is overigens niet hetzelfde als een overlijdensrisicoverzekering. Deze laatste dekt, voor een bepaalde looptijd, financiële risico’s na een overlijden.

Verzekeren

Naturaverzekering

Met een naturaverzekering ben je na overlijden verzekerd voor een pakket aan goederen en diensten. De verzekeraar verzorgt dan de uitvaart en kiest, in overleg met de nabestaanden, de uitvaartonderneming. De verzekering bestaat uit een basisvoorzieningenpakket dat uitgebreid kan worden met specifieke onderdelen. Een naturaverzekering heeft ook beperkingen, zoals een maximum aantal volgauto’s, het aantal rouwbrieven en dankbetuigingen, een eenvoudig soort kist, het aantal consumpties en de tijd die gereserveerd wordt voor het gebruik van de aula.

Bij nabestaanden leidt dit soms tot verrassingen, omdat blijkt dat er extra betaald moet worden voor bijvoorbeeld een uitgebreidere koffietafel of andere kist. Niet alle verzekeringen dekken daarnaast overige bijkomende kosten zoals die voor een grafmonument of sierurn. Daarom raden wij aan om bij leven uw uitvaartwensen te inventariseren. Zo wordt het makkelijker om een verzekering te kiezen die hier goed bij aansluit.

Het is mogelijk om, naast de naturaverzekering, ook een bepaald geldbedrag mee te verzekeren. Hiermee kunnen vervolgens de resterende kosten worden gedekt die buiten de dekking van de verzekering vallen. Je kunt ervoor kiezen om periodiek een premie voor de verzekering te betalen of het totaalbedrag ineens te voldoen (dit wordt koopsom genoemd).

Kapitaalverzekering

Heb je een kapitaalverzekering afgesloten? Dan krijgen jouw nabestaanden na overlijden het verzekerde bedrag uitgekeerd. Met dit bedrag wordt de uitvaart gefinancierd. In sommige gevallen is het de bedoeling dat nabestaanden zelf de kosten voorschieten en de factuur bij de verzekeraar indienen. Deze verzekeraar maakt, afhankelijk van de wens van de nabestaanden, de keuze voor een uitvaartonderneming.

Oude polis

Heb je in het verleden een (premievrije) polis afgesloten en ben je deze kwijtgeraakt omdat de verzekeraar inmiddels niet meer bestaat? Op de website uitvaartverzekering.nl zijn oude verzekeraars te vinden en wordt vermeld welke verzekeringsmaatschappij de polis heeft overgenomen. Het loont om dit verder uit te zoeken, want ook uw oude polis heeft nog altijd een bepaalde waarde.

Sparen

Je kunt er ook voor kiezen om geen uitvaartverzekering af te sluiten en zelf een bedrag voor je uitvaart bij elkaar te sparen, op een gewone spaarrekening of een doelspaarrekening. Het voordeel van een doelspaarrekening is dat deze alleen gebruikt mag worden voor het vooraf bepaalde doel. In dit geval het financieren van uitvaartkosten. Zo kom je ook niet in de verleiding het gespaarde bedrag ergens anders aan te besteden.

Uitvaartdeposito

Een goed alternatief voor zelf sparen of een uitvaartverzekering is het depositofonds van Van der Spek. Door geld opzij te zetten in een depositofonds, wordt de financiële kant van de uitvaart in een keer goed geregeld. Het is mogelijk om eenmalig een bedrag te storten of periodiek een bedrag over te maken naar je eigen deposito. Jaarlijks wordt er bovendien een aantrekkelijke rente bijgeschreven. Het grote voordeel van zo’n depositofonds is dat je zeker weet dat het bedrag dat erin zit, volledig wordt gebruikt voor de uitvaart. Bovendien is het gereserveerde geld tot een bepaald maximum vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Dat maakt het tot een fiscaalvriendelijke manier van sparen.

Geen geld voor de uitvaart?

Als iemand overlijdt zonder geld of nabestaanden, regelt de gemeente een (sobere) uitvaart. Wanneer blijkt dat de overledene wel een (klein) geldbedrag nalaat, wordt dit bedrag gebruikt om de kosten, of een deel daarvan, te betalen. Soms komt het voor dat kinderen niet in staat zijn de uitvaart van hun ouder te betalen. Ook in dat geval zal de gemeente een uitvaart verzorgen.
Als nabestaande is het mogelijk om een beroep te doen op de Wet bijzondere bijstand. Hiermee kan je toch de regie over de uitvaart houden en een eenvoudig afscheid regelen. De sociale dienst verstrekt in dat geval geld om het afscheid te bekostigen. De gemeente bepaalt naderhand of het om een gift of een lening zal gaan. De gemeente mag namelijk altijd achteraf de kosten voor de uitvaart vorderen op bloed- of aanverwanten. Dit is ook mogelijk als de erfenis is verworpen.

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.