Kwaliteit leveren staat bij Van der Spek Uitvaart voorop, en dat kunnen we u garanderen met ons Keurmerk Uitvaartzorg (SKU).

Waarom een keurmerk?

Het Keurmerk Uitvaartzorg biedt bescherming aan u als consument. Ieder jaar controleert een onafhankelijke instelling de dienstverlening van de aangesloten uitvaartondernemingen, waaronder Van der Spek Uitvaart. Na controle krijgt een onderneming een certificaat, dat steeds drie jaar geldig is. Bij gecertificeerde bedrijven bent u verzekerd van een uitstekende kwaliteit van de dienstverlening.

Zes zekerheden

De zes zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg geven u als nabestaande duidelijkheid over de kwaliteit van de door u gekozen uitvaartonderneming. U kunt erop vertrouwen dat de dienstverlening van alle keurmerkhouders aan deze zes eisen voldoet.

1) Alle afspraken zijn helder.

De uitvaartverzorger legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook wanneer deze op een later moment wijzigen. Zo weet u zeker dat uw afspraken geborgd zijn.

2) De kostenbegroting is transparant.

De gemaakte prijsafspraken legt de uitvaartondernemer schriftelijk vast, inclusief wijzigingen die mogelijk op een later moment volgen. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.  

3) De uitvaart is goed georganiseerd.

De uitvaartverzorger garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind. Voor elke uitvaart wordt een uitgebreid dossier samengesteld.

4) Het personeel is bekwaam.

Het personeel van de uitvaartverzorger is gekwalificeerd. De uitvaartleiders worden continu bijgeschoold en voeren een minimum aantal uitvaarten per jaar uit. Daarmee kunt u erop vertrouwen dat uw uitvaart in goede handen is.

5) Klachten worden doelmatig afgehandeld

Er is een duidelijke klachtenafhandelingsprocedure. Wanneer de klacht niet in samenspraak tussen de uitvaartverzorger en de opdrachtgever kan worden opgelost, wordt deze in behandeling genomen door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

6) Er is ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek
Iedere keurmerkhouder voert jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit. Uw reacties worden zeer serieus genomen en kunnen reden zijn om de dienstverlening aan te passen. Zo hopen we u, en andere nabestaanden, in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

Onze klachtenprocedure

Heeft u als opdrachtgever een klacht over de begeleiding en verzorging van de uitvaart? In eerste instantie bespreekt u deze klacht met de uitvaartverzorger. Komt u niet tot een oplossing, dan kunt u gebruik maken van de beroepsmogelijkheid van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Deze Stichting heeft voor de behandeling van klachten een reglement opgesteld en een Ombudsman benoemd, die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en een uitspraak doet.

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.